Global Analysis from the European Perspective. Preparing for the world of tomorrow
Według sekretarza ONZ masowa migracja powinna zostać zaakceptowana przez państwa zachodnie

Państwa członkowskie ONZ powinny przygotowywać się do wielkich ruchów migracyjnych, zapowiedział 11 stycznia 2018 sekretarz generalny ONZ António Guterres podczas prezentacji raportu dotyczącego zarządzania procesami migracyjnymi. I to nie jest żart: ONZ pod przewodnictwem António Guterresa chce kierować i mieć wpływ na migracje. Wszystko to oczywiście ubrane w ładne słowa o potrzebie niesienia pomocy humanitarnej, a także uzasadniane dobrodziejstwami, którymi przesiedlanie ludności ma obdarzać gospodarki poszczególnych państw. Jednak faktycznie oznacza to tylko jedno: Europa jak i cały zachodni świat musi przygotować się na zalew Afrykańczyków.

Obecnie w Afryce żyje niespełna 1,3 mld ludzi, a pod koniec tego stulecia będzie ich już o 350% więcej, czyli 4,4 mld.1)Africa, Population Pyramid.Oczywistym jest, że kontynent, którego mieszkańcy nie są w stanie samodzielnie się wyżywić, nie mówiąc o osiągnięciu odpowiedniego poziomu zurbanizowania i industrializacji, nie jest w stanie poradzić sobie z tak gwałtownym wzrostem demograficznym. ONZ wpadło więc na pomysł przesiedlania Afrykańczyków do Europy oraz do wysoko rozwiniętych państw na innych kontynentach.

Pod koniec 2016 roku, tuż po wyborze na sekretarza generalnego ONZ, António Guterres powiedział: „Musimy przekonać Europejczyków, że migracja jest nieunikniona i że wieloetniczne i wieloreligijne społeczeństwa tworzą bogactwo”.2)New UN Chief to Europe: Ignore Voters, Open the Borders, The New American 2016-12-01.Uznać tu można, że celem, jaki postawił sobie były komisarz ONZ ds. uchodźców (A. Gutters pełnił tę funkcję od czerwca do grudnia 2015), jest upowszechnianie migracji, nadanie jej prawnych ram i zarządzanie nią globalnie.

Pierwszym poważnym krokiem ku formalizacji tego zjawiska było stworzenie raportu „Making Migration Work for All”, który pozwala wnioskować, że państwa narodowe mają przestać istnieć. Już sama nazwa mówi o tym, jakoby migracje miały być korzystne dla wszystkich. I takie one są, tyle że tylko dla samych migrantów (którzy poza mieszkaniami dostają zupełnie za darmo niemałe zasiłki) a nie dla przeciętnego Europejczyka, który musi pracować na siebie, rodzinę, dom i dodatkowo utrzymywać kolejne miliony przybyszów.

Stanowisko, które zostało wyrażone przez Guttersa podczas prezentacji tego raportu, budzi nasze przerażenie.3)Launch of Migration Report: Making Migration Work for All, YouTube 2018-01-11.Analiza przemówienia sekretarza ONZ nasuwa prosty wniosek: migracja będzie jeszcze większa, my (ONZ) będziemy nią zarządzać, a wy (kraje i społeczeństwa zachodnie) musicie się dostosować:

„Podstawowym wyzwaniem jest maksymalizacja korzyści płynących z tej uporządkowanej, produktywnej formy migracji przy jednoczesnym wyeliminowaniu nadużyć i uprzedzeń, które czynią życie piekłem dla niektórych migrantów.”

oraz

„Państwa muszą wzmocnić przepisy prawne wspierające migrantów i zarządzać nimi z korzyścią dla ich gospodarek, ich społeczeństw i samych migrantów.”

Propagandowe stwierdzenie, że migracja przynosi korzyści społeczne i gospodarcze stało się już tak mocno zakorzenione w medialnej i politycznej retoryce, że niektórzy zaczęli w to wierzyć. Szkoda, że takie tezy nie są poparte jakimikolwiek obliczeniami czy analizami.

„Migracja jest pozytywnym zjawiskiem globalnym. Pobudza wzrost gospodarczy, zmniejsza nierówności, łączy różne społeczeństwa i pomaga nam poruszać się w demograficznych falach wzrostu i spadku liczby ludności.”

Według badań4)Migration Terrorism, Project 28.przeprowadzonych przez węgierską fundację Századvég na obywatelach wszystkich 28 państw UE masowa migracja postrzegana jest przez Europejczyków jako duże zagrożenie zarówno dla jej gospodarczego oraz kulturowego dziedzictwa jak i samego bezpieczeństwa. Zdecydowana większość, ponieważ aż 68% osób, boi się napływu migrantów z Afryki Północnej. Dla 70% mieszkańców Starego Kontynentu rosnąca liczba muzułmanów stanowi poważne zagrożenie, podczas gdy jedynie 8% stwierdza, że kwestia ta nie jest problemem. Obywatele krajów europejskich obawiają się wzrostu przestępczości a także kolejnych ataków terrorystycznych. Ponad połowa osób uważa, że imigranci przybywają do Europy głównie z powodów ekonomicznych, to znaczy, że przyciąga ich wysoki poziom świadczeń socjalnych. 57% badanych sądzi, że napływ przybyszów z Afryki i Bliskiego Wschodu zmieni kulturę ich kraju, a 73% stwierdza że finansowa obsługa migrantów będzie stanowić poważne obciążenie dla państwowych budżetów. 61% respondentów jest zdania, że napływ ludności z Trzeciego Świata osłabi gospodarkę UE.

Negatywne procesy towarzyszące przesiedlaniom ludzi zostały jednak całkowicie pominięte przez ONZ i przerzucone na państwa, które nie radzą sobie z tym zjawiskiem:

„Migracja, która napędza wzrost gospodarczy, zmniejsza nierówności i łączy różne społeczeństwa, nadal jest źle zarządzana.”

oraz

„Najlepszym sposobem na wyeliminowanie bezprawności i nadużyć związanych z migracjami jest w rzeczywistości wprowadzenie przez rządy więcej legalnych dróg migracji.”

Raport zupełnie wypacza charakter zagrożeń dla cywilizacji zachodniej, a także bagatelizuje znaczenie homogeniczności, odrzucając całkowicie zaletę, którą dają państwa narodowe. ONZ wskazuje, że niebezpieczeństwem dla Europy jest kurczenie się populacji, w związku z czym Antonio Guterres podpowiada, że zapaści demograficznej można zaradzić poprzez przesiedlanie nadwyżki populacyjnej z Afryki. Pod koniec tego stulecia rdzennych Europejczyków będzie niespełna pół miliarda, zaś Afrykańczyków niemal 4,4 mld. Społeczeństwo państw przyjmujących, według sekretarza generalnego ONZ, nie ma prawa uważać, że migracje są zjawiskiem negatywnym:

„Widać to również po próbie politycznego wpływu na opinię publiczną, która błędnie patrzy na migrację jako na zjawisko pozbawione kontroli. W konsekwencji narasta niepokój i chęć uprawiania polityki zmierzającej bardziej do utrudniania niż ułatwiania ruchu ludności.”

Również Międzynarodowa Organizacja Migracji, która brała udział w pracach nad omawianym raportem, na swoim twitterowym koncie stwierdza, że „Migracja jest nieunikniona, pożądana oraz konieczna”.5)IOM – UN Migration, Twitter 2018-04-01.Powstaje pytanie: kto pożąda migracji oraz kto uważa, że jest ona konieczna? Bo na pewno nie mieszkańcy państw, do których kierują się rzekomi uchodźcy.

Zaprezentowane sprawozdanie stwierdza, że:

  • migracja jest nieuchronna, dlatego musi być odpowiednio zorganizowana, a ONZ daje wytyczne w jaki sposób nią zarządzać;
  • państwa narodowe muszą dostosować się do przyjmowania migrantów zgodnie z wytycznymi;
  • społeczeństwa państw rozwiniętych muszą przywyknąć do zalewania ich krajów masami migrantów.

Ze wszystkich stron próbuje się nam wpajać rzekome korzyści związane z masową migracją i przesiedlaniem Afrykańczyków do Europy. Sprawy wyglądają inaczej, gdy się je zderzy z rzeczywistością. Coraz częściej obywatele państw przyjmujących migrantów boją się wychodzić z domu i coraz większa część wypracowywanego przez nich dobra idzie na utrzymanie przybyszów. Doszliśmy również do momentu, kiedy negowanie pozytywnych aspektów migracji uważane jest za rasizm i ksenofobię oraz do tego, że jeżeli ktoś chce żyć w państwie jednonarodowym, to nazywa się go nacjonalistą, przy czym w sposób nieuprawniony nadaje się temu pojęciu mocno negatywne znaczenie.

Powyższe dane wykazują, że zmienia się sposób postrzegania nielegalnej migracji przez samych Europejczyków. Masowy napływ tzw. „uchodźców” na Stary Kontynent nie jest odbierany przez jego mieszkańców jako zjawisko, które „ubogaci ich kulturowo” a także wpłynie korzystnie na gospodarkę. Jednak globalne organizacje nie liczą się z tym i forsują własny plan tworzenia społeczeństwa narodowo i religijnie niejednorodnego, gdzie tradycja oraz tożsamość kulturowa nie są pożądane. António Guterres oraz ONZ lepiej wiedzą, co jest dobre dla zachodnich społeczeństw, lekceważąc dane prezentowane przez wiele organizacji, w tym Fundację Gefira, które podkreślają szereg negatywnych zjawisk spowodowanych masowym zalewaniem Europy przez ludność z Trzeciego Świata.

References   [ + ]

1. Africa, Population Pyramid.
2. New UN Chief to Europe: Ignore Voters, Open the Borders, The New American 2016-12-01.
3. Launch of Migration Report: Making Migration Work for All, YouTube 2018-01-11.
4. Migration Terrorism, Project 28.
5. IOM – UN Migration, Twitter 2018-04-01.

One comment on “Według sekretarza ONZ masowa migracja powinna zostać zaakceptowana przez państwa zachodnie

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


GEFIRA provides in-depth and comprehensive analysis of and valuable insight into current events that investors, financial planners and politicians need to know to anticipate the world of tomorrow; it is intended for professional and non-professional readers.

Yearly subscription: 10 issues for €225/$250
Renewal: €160/$175

The Gefira bulletin is available in ENGLISH, GERMAN and SPANISH.

 
Menu
More