Globalna analiza z europejskiej perspektywy. Przygotowanie na świat jutra
Bankierzy z Europejskiego Banku Centralnego powinni zwrócić uwagę na swoich kolegów z drugiej strony Atlantyku.

Bankierzy z Europejskiego Banku Centralnego powinni zwrócić uwagę na swoich kolegów z drugiej strony Atlantyku, aby nauczyć się jak prowadzić księgi aby skutecznie rozwiązywać problemy. Europejski kryzys kredytowy mógłby wtedy zostać rozwiązany w ten sam sposób jak kryzys nieruchomości z jakim borykało się USA.
EBC nie jest w stanie zniwelować greckiego kryzysu, ponieważ rozmyło by to cześć jego bilansu zysków i strat. Europejski Bank Centralny musi rozwiązać stan zobowiązań kredytowych, jednocześnie w tym samym czasie, utrzymując je w swoim bilansie zysków i strat.
FED stawiło czoło porównywalnemu problemowi w następujący sposób. Zaczęto kupować 40 miliardów dolarów zadłużenia wynikającego z hipotecznych list każdego miesiąca, aż do osiągnięcia wartości 834 miliardów. Należy wziąć pod rozwagę faktyczny stan nieruchomości (domów, mieszkań) objętych hipoteką i wciągniętych na listę FED. Czy wszystkie faktycznie jeszcze istnieją i są zgodne z zakładaną wartością? Ta kwestia przeszła do porządku dziennego bez żadnego sprawdzenia.
Jednakże gdy spojrzymy na problem głębiej okazuje się, że taki stan rzeczy został przyjęty dlatego, że to właśnie FED jest największym graczem na rynku zadłużonych hipotek i dzięki swojej pozycji wpływa na ceny nieruchomości w momencie gdy np. zamierza je sprzedać.
To dość korzystna sytuacja dla FED lecz daleko odbiegająca od rzeczywistości (faktyczna wartość hipotek).

EBC powinno iść tą samą drogą w przypadku długu greckiej gospodarki. Powinno stworzyć instrument (PSP) pozwalający odkupić obligacje greckie, które są zabezpieczeniem zadłużenia (podobnie jak hipoteka w przypadku USA). Następnie PSP, powinno odkupić obligacje greckie. Odkupione obligacje są konsolidowane z np. obligacjami niemieckimi tworząc nową wartość zabezpieczenia kredytu, który z kolei jest na nowo udzielony przez EBC. Cena zakupu od PSP powinna być na takim samym poziomie co cena obligacji długu udzielonego.

Dzięki temu EBC przerzuci ciężar długu greckiego na PSP dając tym samym możliwość blokady dalszego zadłużania się Grecji czyli generowania kolejnych strat. Nowo stworzone zadłużenie poprzez PSP musi być wyceniane na bieżąco i restrukturyzowane gdyż faktyczna wartość długu jest ciężka do ocenienia. Dzięki temu EBC może ustalać cenę rynkową zadłużenia tak samo jak robił to FED z wartościami nieruchomości w USA i żądać dowolnej ceny w przypaku odsprzedaży.

Dzięki takim zabiegom EBC zachowa wiarygodność instytucji finansowej zaś grecki dług pozostanie na tym samym poziomie czyli bilans zysków i strat EBC będzie bez zmian.

One comment on “Bankierzy z Europejskiego Banku Centralnego powinni zwrócić uwagę na swoich kolegów z drugiej strony Atlantyku.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


GEFIRA provides in-depth and comprehensive analysis of and valuable insight into current events that investors, financial planners and politicians need to know to anticipate the world of tomorrow; it is intended for professional and non-professional readers.

Yearly subscription: 10 issues for 225€
Renewal: 160€

The Gefira bulletin is available in ENGLISH, GERMAN and SPANISH.

 
Menu
More