Globalna analiza z europejskiej perspektywy. Przygotowanie na świat jutra
Bezrobocie w strefie Euro na poziomie 11.1%

Poziom bezrobocia w krajach strefy Euro zależny jest od poszczególnych krajów. Według Eurostatu, takie kraje jak Hiszpania, Włochy, Grecja i Portugalia wykazują bezrobocie wśród młodych w granicach od 30% do 50%, podczas gdy kraje takie jak Niemcy, Holandia i Austria mogą poszczycić się liczbą niższą o połowę i kształtującą się na poziomie 15%. Migracja zarobkowa, która jest dość powszechnym obecnie zjawiskiem w strefie Euro jest w wielu przypadkach ograniczona takimi barierami jak znajomość języka obcego, różnice kulturowe oraz różnice w ubezpieczeniu.

W związku z tym całkowity poziom bezrobocia w strefie Euro jest na poziomie 11.1%. Unia Europejska ma poważne braki w sferze jednolitego systemu monetarnego, wspólnej polityki ubezpieczeniowej dla osób bezrobotnych ale przede wszystkim poważne braki w polityce ekonomicznej, która powinna uwzględniać różnice pomiędzy regionami strefy EURO. Następstwem tego będzie zmarnowane całe pokolenie młodych Europejczyków jako rezultat wysokiego poziomu bezrobocia.

 

Jedynie wspólna polityka budżetowa na ten cel może być rozwiązaniem pogłębiającego się problemu bezrobocia wśród młodych Europejczyków.


GEFIRA provides in-depth and comprehensive analysis of and valuable insight into current events that investors, financial planners and politicians need to know to anticipate the world of tomorrow; it is intended for professional and non-professional readers.

Yearly subscription: 10 issues for 225€
Renewal: 160€

The Gefira bulletin is available in ENGLISH, GERMAN and SPANISH.

 
Menu
More