Globalna analiza z europejskiej perspektywy. Przygotowanie na świat jutra
Czy Microsoft stracił swoją wiarygodność inwestując w UBER ?

Microsoft bardzo inwestuje w serwisy w chmurze. Firmy oraz rządy używające tego produktu muszą przekazać swoje najcenniejsze i najbardziej wrażliwe informacje Microsoftowi. Dlatego z punktu widzenia tych organizacji bardzo ważne jest nie tyle aby wiedzieć według jakiej jurysdykcji serwis „chmura” działa ale także jakimi zasadami sama firma Microsoft się kieruje przechowując poufne informacje. Inwestycja 100 milionów dolarów w firmę UBER pokazuje, że Microsoft porzuca przestrzegania zasad oraz lokalnych praw. Jest to coś czego nie sposób pominąć w perspektywie zaufania w kwestii informacji przechowywanych w chmurze.

 

Przeprowadzono już wiele dyskusji na temat złego wpływu firmy UBER. Początkowo przedstawiana jako buntowniczy start-up z Kalifornii ma trochę inne oblicze. Na rozpoczęcie działalności firma zgromadziła od inwestorów 9 miliardów dolarów co pokazuje, że buntowniczy charakter jest całkowicie błędną definicją początków UBER-a i bliżej jest jej do formy wielkiej amerykańskiej korporacji. Naiwnością było by myśleć, że firma rozpoczęła swoją aktywność na tak szeroką skalę, wchodząc w konflikty z wieloma lokalnymi rozporządzeniami bez odpowiedniego zaplecza stojącego za jej plecami. Inwestorzy dokładnie rozpoznali rynek zanim wyłożyli pieniądze. Wzięli także pod uwagę ryzyko jakie agresywna polityka UBER-a będzie za sobą niosła wraz z całym ryzykiem. Model biznesowy firmy UBER opiera się na świadomym podważaniu praw rządowych oraz unikaniu opodatkowania. Inwestorzy doskonale zdawali sobie z tego sprawę od samego początku. Aby taki model przyjąć i próbować wcielić w życie firma UBER musi mieć bardzo mocne zaplecze prawne.

Firma ogłosiła, że posiada bardzo efektywny sposób działania umożliwiający udostępnianie przewożenia osób na zasadzie „na stopa”. W rzeczywistości firma UBER dokonując światowej ekspansji swojej sieci nielegalnych taksówek wykorzystuje luki w lokalnych prawach transportowych.

Pieniądze zainwestowane w UBER są wydawane na bardzo mądrą i przemyślaną kampanię i wcale nie bylibyśmy zaskoczeni gdyby kampania Kony 2012 odnosiła się właśnie do firmy UBER. Wielu tzw. fanów UBER-a w internecie przedstawia zalety i różnice pomiędzy tradycyjnymi taksówkami oraz UBER-em. Każdy ze zdrowym rozsądkiem mógł przypuszczać, że wcześniej czy później kierowcy z UBER będą takimi samymi taksówkarzami co ci z tradycyjnych taksówek.

W krajach gdzie prawo przewozowe dotyczy i jest obligatoryjnie wymagane od tradycyjnych firm taksówkarskich dają się zauważyć narastające ataki oraz coraz częstsze akty przemocy wobec firmy UBER. W wielu krajach i miastach serwis ten jest uznany za nielegalny, zaś w wyniku jego dalszego prowadzenia w kilku wydano akt oskarżenia przeciwko CEO firmy UBER.

Podsumowując, UBER jest firmą podważającą egzekwowanie prawa poprzez prowadzenie nielegalnej działalności, dlatego też warto się głęboko zastanowić czy warto powierzać informacje najwyższej wagi do chmury dostarczanej przez firmę, która świadomie ignoruje podstawowe zasady przestrzegania prawa?

 

Według źródła powiązanego z Bloomberg, Microsoft zainwestował w UBER około 100 milionów dolarów.

 


GEFIRA provides in-depth and comprehensive analysis of and valuable insight into current events that investors, financial planners and politicians need to know to anticipate the world of tomorrow; it is intended for professional and non-professional readers.

Yearly subscription: 10 issues for 225€
Renewal: 160€

The Gefira bulletin is available in ENGLISH, GERMAN and SPANISH.

 
Menu
More