Globalna analiza z europejskiej perspektywy. Przygotowanie na świat jutra
Partie prawicowe zyskują w całej Europie

Partie prawicowe od dawna stanowią część europejskiej sceny politycznej. Do najbardziej znanych należą francuski Front Narodowy oraz Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa. Choć w  sondażach uzyskiwały one całkiem duże poparcie społeczne, ordynacje wyborcze stosowane w niektórych państwach były skuteczną zaporą: wspomniane ugrupowania nie wchodziły do narodowych parlamentów, mimo że zdobywały dużą liczbę głosów (patrz wykres dla UKIP)1. W tych nielicznych przypadkach, gdy partia narodowa lub prawicowa zyskiwała poważną liczbę miejsc w sejmie, była izolowana przez wszystkie pozostałe partie, tracąc w ten sposób polityczne znaczenie, jak to było ze Szwedzkimi Demokratami2

wykres

I oto pojawili się uchodźcy. Szybko narastająca liczba migrantów a zwłaszcza zalew, który miał miejsce w ciągu ostatnich lat, sprawiły, że Europejczycy zaczęli zmieniać postawę wobec tego zjawiska i zaczęli popierać te partie, których program wzywał do powstrzymania fali przybyszów. Ten trend dał się zauważyć w całej Europie, od Włoch (Liga Północna), przez Holandię (Partia Wolności i Postępu), Niemcy (Narodowodemokratyczna Partia Niemiec, Alternatywa dla Niemiec), Austrię (Wolnościowa Partia Austrii), Danię (Duńska Partia Ludowa) po Finlandię (Partia Finów lub Prawdziwi Finowie).

ukvotes

Z partii prawicowych szczególne miejsce zajmują grecki Złoty Świt oraz węgierski Jobbik (Ruch na rzecz Lepszych Węgier); ten ostatni głosi hasła, które swoim radykalizmem przyćmiewają program partii Fidesz premiera Viktora Orbana3. Czynniki, które składają się na sukces wspomnianych partii, są różne, tak jak różne są problemy, z którymi borykają się poszczególne kraje, ale jest wspólny mianownik, który sprawił, że partie te tak mocno zyskały na popularności: program  antyimigracyjny. Europejczycy, nawet w kraju takim jak Szwecja, dobrze znanym z liberalnej pro-imigracyjnej polityki, zaczynają mieć dosyć tego, że szkoły, sale gimnastyczne4, kościoły i inne budynki użyteczności publicznej zamieniają się na schroniska dla uchodźców czy azylantów; narasta obawa przed nasilającą się przestępczością, bójkami ulicznymi między różnymi grupami etnicznymi oraz między migrantami a policją, i powoli zauważają, że zminia się charakter najstarszych europejskich miast5.

Dobrą ilustracją omawianej zmiany politycznej jest pojawienie się i wzrost znaczenia partii Alternatywa dla Niemiec. Została ona założona w 2013 jako odpowiedź na kryzys euro i zdobyła niemal 5% liczbę głosów w wyborach parlamentarnych. Zyskała na popularności osiągając 7% w wyborach do parlamentu europejskiego w 2014 i jak na razie osiągnęła najwyższy wynik w wyborach lokalnych w Saksonii, Brandenburgii i Turyngii, zgarniając przeciętnie 11% w tych wschodnich landach (choć w Hamburgu i Bremie wynik był o połowę gorszy). Alternatywa dla Niemiec domaga się ponownego wprowadzenia kontroli granic oraz nieprzyznawania azylu ludziom, którzy przybywają z krajów, gdzie nie grozi im niebezpieczeństwo.

germanvotes

Przeciętni Europejczycy wydają się podzieleni w sprawie migrantów. Jedni trzymają powitalne transparenty, inni uciekają się do skrajnych działań, które są sygnałem dla przybyszów, że nie są mile widziani. Wrogie odczucia znajdują ujście nawet w próbach podpalania domów przeznaczanych dla azylantów6. Część niemieckiego społeczeństwa utworzyła pokojowy ruch Pegida (Patriotyczni Europejczycy Przeciw Islamizacji Zachodu) i urządzają protesty w miastach i miasteczkach całego kraju7.

Jakby rzucając wyzwanie tym obawom kościoły chrześcijańskie oraz wspólnoty muzułmańskie w Szwecji często łączą siły w celu koordynacji działań zmierzających do zapewnienia przybyszom dachu nad głową, odzieży i żywności8. W Niemczech zarówno katolicki jak i protestanckie kościoły doświadczają spadku liczby wiernych, co oznacza, że od lat nie używa się wielu kościelnych budynków. To one właśnie są teraz zamieniane na schroniska dla uchodźców i azylantów przy aprobacie rzeczonych kościołów9. Wygląda na to, że podział między Europejczykami, który się uwidocznił w tej sprawie, może się usztywnić.

Źródła:

1. Why are anti-immigration parties so strong in the Nordic states? Source: The Guardian 19-06-2015

2. Why are anti-immigration parties so strong in the Nordic states? Source: The Guardian 19-06-2015

3. The rise of Europe’s far right Source: The Week 12-09-2015

4. Hunderte Turnhallen sind für Schüler geschlossen Source: Die Welt 21-10-2015 

5. The rise of Europe’s far right Source: The Week 12-09-2015

6. Migrant Influx May Give Europe’s Far Right a Lift Source: International New Your Times 07-09-2015

7. The rise of Europe’s far right Source: The Week 12-09-2015

8. Behind Sweden’s warm welcome for refugees, a backlash is brewing Source: The Washington Post 19-10-2015

9. Flüchtlinge finden Unterschlupf in deutschen Kirchen Source: Die Welt 28-10-2015 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


GEFIRA provides in-depth and comprehensive analysis of and valuable insight into current events that investors, financial planners and politicians need to know to anticipate the world of tomorrow; it is intended for professional and non-professional readers.

Yearly subscription: 10 issues for 225€
Renewal: 160€

The Gefira bulletin is available in ENGLISH, GERMAN and SPANISH.

 
Menu
More