Globalna analiza z europejskiej perspektywy. Przygotowanie na świat jutra
Niemcy największym emitentem CO2 w Europie

Unia Europejska, zgodnie z danymi statystycznymi opracowanymi przez BP, odpowiadała w 2014 roku za 10,4% światowej emisji dwutlenku węgla. Największym emitentem w Europie są Niemcy, które wyprodukowały 2,2% globalnego CO2. Za nimi plasuje się wielka Brytania (1,3%).

graf3e

Całkowita wartość emisji CO2 nie wyjaśnia jednak wszystkiego. Odnosząc te dane do wielkości PKB uzyskujemy całkiem inny obraz. Na tle państw europejskich Niemcy, Wielką Brytanię i Francję można zaliczyć do gospodarek niskoemisyjnych. Najbardziej efektywne w tym względzie są kraje skandynawskie – Szwecja i Dania – a najmniej – Bułgaria, Polska i Czechy, których celem powinien być szybki wzrost PKB przy jednoczesnym nie zwiększaniu obecnej wielkości emisji.

graf2

Jeśli jednak przeliczymy wielkość emisji w odniesieniu do wielkości populacji, to na samym czele są już nie kraje Europy Wschodniej, ale państwa Beneluksu – Holandia i Belgia, których gospodarki są ogromne jak na liczbę mieszkających tam obywateli.

wykres1


GEFIRA provides in-depth and comprehensive analysis of and valuable insight into current events that investors, financial planners and politicians need to know to anticipate the world of tomorrow; it is intended for professional and non-professional readers.

Yearly subscription: 10 issues for 225€
Renewal: 160€

The Gefira bulletin is available in ENGLISH, GERMAN and SPANISH.

 
Menu
More