Globalna analiza z europejskiej perspektywy. Przygotowanie na świat jutra
Wet za wet: turecka partia w Niemczech

Scenariusz rozpisano w następujący sposób: Prezydent Erdoğan uwalnia fale emigrantów jedną za drugą; Unia Europejska siada z nim do stołu negocjacji, chcąc skłonić go do powstrzymania ludzkiego potopu i zatrzymania go na terytorium Turcji; Prezydent Erdoğan wysuwa żądania, by Unia Europejska zgodziła się na bezwizowy wjazd Turków oraz by Turcja jak najszybciej otrzymała status państwa członkowskiego; Bruksela czytaj Berlin pozornie wyraża zgodę, choć myśl, że Turcja będzie częścią Unii bez uprzedniego dostosowywania swego prawa do europejskich standardów jest trudna do przyjęcia; toteż niemiecki Bundestag wpada na pomysł, by wymierzyć Ankarze policzek poprzez przyjęcie uchwały, która uznaje za ludobójstwo a przez to samo kieruje uwagę całego świata na unicestwienie narodu ormiańskiego, które miało miejsce sto lat wcześniej. W odpowiedzi na, a raczej w odwecie za co Ankara odwołuje ambasadora z Berlina,1)Scharfer Protest der Türkei gegen Völkermord-Resolution des Bundestags, Die Welt 2016-06-02.nie dopuszcza do złożenia wizyty przez niemieckich polityków 250 niemieckim żołnierzom stacjonującym w bazie lotniczej w İncirlik,2)Turkey says visit by German politicians to İncirlik base ‘not appropriate’, HurriyetDaily 2016-06-23i grozi pogorszeniem wzajemnych stosunków.3)Bundestag verurteilt Völkermord der Türkei an den Armeniern, Berlin Journal 2016-06-02.I jakby tego było mało, w Niemczech ma zostać założona turecka partia.4)Entfremdung: Türken in Deutschland wollen eigene Partei gründen, Deutsche Wirtschafts Nachrichten 2016-06-17.

Oficjalnie partię zakłada Remzi Aru, niemiecki biznesmen tureckiego pochodzenia (albo Turek z niemieckim obywatelstwem?). Czy to aby jego własna inicjatywa?

Ludobójstwo na Ormianach dokonało się w 1915. W tym czasie wojna światowa trwała już dobrych kilka miesięcy. Ormianie zamieszkiwali imperium otomańskie, które było związane sojuszem z Niemcami (i Austro-Węgrami). Być może dlatego, chcąc jakby złagodzić Ankarze tę gorzką pigułkę i uzasadnić własną inicjatywę, niemiecki parlament przypomniał ówczesne wojenne braterstwo broni między państwami i przyznał, że Niemcy były również w jakiś sposób odpowiedzialne za tę zbrodnię.5)Bundestag verurteilt Völkermord der Türkei an den Armeniern, Berlin Journal 2016-06-02.Bundestag przypomniał także światu o własnej niedawnej przeszłości Niemiec. Czy uczynił to z chęci udobruchania Turków? Czy też było to bolesne żądło, które wzywało Turcję do wyczyszczenia dłużnego zapisu przez uznanie własnej mrocznej przeszłości przed całym światem? Niemcy, odbywszy swoją pokutę, występują teraz z pozycji moralnej wyższości.

Uchwałę podjęto przy jednym głosie sprzeciwu i jednym deputowanym, który się wstrzymał (oraz przy taktycznej nieobecności w czasie debaty kanclerz, wicekanclerza i ministra spraw zagranicznych.6)Bundestag verurteilt Völkermord der Türkei an den Armeniern, Berlin Journal 2016-06-02.„Obecnie mniejszość turecka w Niemczech nie ma już partii, na którą mogłaby głosować,” powiedział Remzi Aru.7)Unternehmer will Partei für Deutsch-Türken gründen, Berlin Journal 2016-06-10.Historia Turcji, według Ankary, została opacznie zrozumiana i nadano jej niewłaściwą interpretację. Turecki rząd i wspomniany biznesmen są zgodni: Niemcy okazały Turkom wrogość. Zatem musimy pomyśleć o założeniu własnej partii, która nie będzie ani narodowa, ani wyznaniowa; będzie to partia imigrantów, skupiająca Niemców obcego pochodzenia. Partia, której ideałem są ‘wielokulturowe, wielowyznaniowe Niemcy,’ która sprzeciwia się ‘ekspansjonistycznej Europie i jej agresywnej polityce wobec sąsiadów.”8)Unser Parteiprogramm in Kurzform (erste Zusammenfassung), Remzi Aru 2016-06-09.

Kto pociągał za sznurki? Treść uchwały została przedłożona przez CDU (partia kanclerz Merkel), SPD oraz Zielonych i poparta przez lewicę (Die Linke).9)Völkermord-Resolution fast einstimmig verabschiedet, Frankfurter Allgemeine 2016-06-21.Cem Özdemir, tureckiego pochodzenia poseł z frakcji zielonych, głosował na tak; jak gdyby w geście solidarności z Remzi Aru, nie usatysfakcjonowany samokrytyką, którą Niemcy złożyły odnośnie własnych ciemnych kart z przeszłości z czasów drugiej wojny światowej, przypomniał Niemcom o jeszcze jednym nieuregulowanym rachunku: o dokonanej z zimną krwią przez wojska niemieckie masakrze na ludzie Herero.10)Völkermord-Resolution fast einstimmig verabschiedet, Frankfurter Allgemeine 2016-06-21.

Uchwała spotkała się z całkowitym poparciem, co może oznaczać, że jest ona częścią zaplanowanej konfrontacji z Turcją. Nieobecność kanclerz, wicekanclerza oraz ministra spraw zagranicznych, osób zajmujących wysokie stanowiska, jest przesłaniem pod adresem Ankary, że drzwi rozmów nie zostały zatrzaśnięte. A dlaczego właśnie ludobójstwo Ormian? Oficjalnie z powodu setnej rocznicy wydarzeń. Treść uchwały wybrano być może dlatego, że deputowani tureckiego pochodzenia nie mogli nie zgodzić się z nią: przecież takie są zachodnie standardy, które ludzie na poziomie powinni honorować.11)The only abstainer was a CDU deputy who said the Bundestag’s task was not to voice opinion on historical events. Scharfer Protest der Türkei gegen Völkermord-Resolution des Bundestags, Die Welt 2016-06-02.

References   [ + ]

1. Scharfer Protest der Türkei gegen Völkermord-Resolution des Bundestags, Die Welt 2016-06-02.
2. Turkey says visit by German politicians to İncirlik base ‘not appropriate’, HurriyetDaily 2016-06-23
3, 5, 6. Bundestag verurteilt Völkermord der Türkei an den Armeniern, Berlin Journal 2016-06-02.
4. Entfremdung: Türken in Deutschland wollen eigene Partei gründen, Deutsche Wirtschafts Nachrichten 2016-06-17.
7. Unternehmer will Partei für Deutsch-Türken gründen, Berlin Journal 2016-06-10.
8. Unser Parteiprogramm in Kurzform (erste Zusammenfassung), Remzi Aru 2016-06-09.
9. Völkermord-Resolution fast einstimmig verabschiedet, Frankfurter Allgemeine 2016-06-21.
10. Völkermord-Resolution fast einstimmig verabschiedet, Frankfurter Allgemeine 2016-06-21.
11. The only abstainer was a CDU deputy who said the Bundestag’s task was not to voice opinion on historical events. Scharfer Protest der Türkei gegen Völkermord-Resolution des Bundestags, Die Welt 2016-06-02.

GEFIRA provides in-depth and comprehensive analysis of and valuable insight into current events that investors, financial planners and politicians need to know to anticipate the world of tomorrow; it is intended for professional and non-professional readers.

Yearly subscription: 10 issues for 225€
Renewal: 160€

The Gefira bulletin is available in ENGLISH, GERMAN and SPANISH.

 
Menu
More