Globalna analiza z europejskiej perspektywy. Przygotowanie na świat jutra
Poglądy Europy Środkowej są (wciąż) lekceważone

W Unii Europejskiej przez długi okres panowała rodzinna idylla. Kraje Europy Zachodniej bardzo się starały, by kraje Europy Wschodniej nauczyły się kapitalizmu oraz demokracji, zaś kraje wschodnioeuropejskie w swoich nauczycielach widziały wzory godne do naśladowania. Europa Zachodnia dostarczała pieniądze na rozwój, zaś „Europa Wschodnia” wykonywała polecenia. „Europejska jedność” kwitła i nikt nie dopuszczał myśli, by dzieci miały prawo do wyrażania politycznych opinii. W ostatnich latach w tej idylli pojawiła się jednak rysa.

Najpierw okazało się, że jeden członek rodziny nie jest w stanie stać na własnych nogach (Grecja), potem inny członek wniósł pozew o rozwód (Wielka Brytania). Takie wiadomości nie pozostają bez wpływu w żadnej rodzinie. Bezpieczny i przytulny dom zaczyna się chwiać, a dzieci tracą poczucie, że ich rodzice są nieomylni i zawsze nad wszystkim panują; przeciwnie, dzieci zaczynają dostrzegać, że rodzice nie radzą sobie z sytuacją.

Ten kryzys uświadomił jedno: dzieci nie są już takie małe, za jakie je uważano. 27 lat po upadku komunistycznych rządów i 12 lat po wstąpieniu do UE, zaczęły się one emancypować oraz wyrażać własne opinie. I widzą, że niektórzy krewni popadli w „uwiąd starczy” i nie nadają się do prowadzenia odpowiedzialnej polityki, i że lansowany dotychczas tryb postępowania te okazuje się nieskuteczny. Rodzinna idylla legła w gruzach.

Silne głosy sprzeciwu z Europy Środkowej

W mediach zachodnioeuropejskich głosy Europy Środkowej wciąż są lekceważone, jednak państwa tego regionu powoli uświadamiają sobie, że mają prawo do wyrażania politycznych opinii, by wspólnie znajdować wyjście z obecnego kryzysu.

Przejawiająca od dłuższego czasu bierność Grupa Wyszehradzka (w skrócie V4, luźna współpraca Polski, Czech, Słowacji i Węgier), reprezentująca ponad 65 milionów mieszkańców na powierzchni ok. 530.000 km², powoli znowu zaczyna odnajdywać w sobie siłę, by bronić wspólnych interesów państw członkowskich wobec polityki Unii Europejskiej.

Zacieśnienie współpracy w ramach wspomnianej grupy nie uszło uwadze Angeli Merkel, która na szczycie Grupy Wyszehradzkiej starała się przekonać premierów poszczególnych państw do własnych pomysłów. 1)Geschlossen gegen Merkel, FAZ 2016-08-26. Daremnie. V4 wykorzysta nadchodzący szczyt UE w Bratysławie, organizowany przez jednego z jej członków, by wypracować wspólne stanowisko wobec „kryzysu uchodźczego”.2)Visegrad group to table proposals at Bratislava summit, EurActiv 2016-09-2016.

Siła polityczna V4 została zauważona w innych krajach. Gdy austriacki kandydat na prezydenta Norbert Hofer udał się do Pragi na zaproszenie prezydenta Czech, opowiedział się za „Unią w Unii” 3)FPÖ-Kandidat Hofer: Will an einem Modell der Union in der EU arbeiten, Radio Praha 2016-09-12. i wsparł stanowisko V4. Nie jest również tajemnicą, że V4 w ramach projektu V4+ planuje poszerzenie o Austrię i Słowenię. 4)Do jednání Visegrádu se zapojí i Slovinsko a Rakousko, Ceska Televize 2014-04-03.

Nie da się zaprzeczyć, że państwa tego regionu to zupełnie inna rzeczywistość oraz wynikający stąd odmienny niż w Berlinie pogląd na temat kryzysu uchodźczego i przyszłości Europy. Na forum ekonomicznym w Krynicy, gdzie á propos obecni byli wszyscy premierzy, polska premier Beata Szydło przyznała premierowi Węgier Victorowi Orbanowi tytuł Man of the Year. 5)Viktor Orban named ‘Man of the Year’ at Krynica, Radio Poland 2016-09-07. Wyróżnienie to wcześniej otrzymali m.in. Jan Paweł II, Lech Wałęsa, Donald Tusk i wreszcie Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński na tymże forum uczestniczył z premierem Orbanem w dyskusji, w ramach której ogłosili oni dla Europy „Kulturową Kontrrewolucję”.6)A Nationalist Eastern Europe Could Reshape the EU, Bloomberg 2016-09-07.

Im bardziej zacieśnia się współpraca tej grupy, tym bardziej narasta histeria zwolenników Brukseli. Luksemburski minister spraw zagranicznych Jean Asselborn wyraził zdanie, że Węgry powinny wyjść z UE, bo w tym kraju m. in. nie ma wolności prasy ani niezależności sądów. 7)Luxembourg foreign minister: Hungary should leave EU, Politico 2016-09-13. Nie po raz pierwszy padły takie słowa pod adresem jednego z państw V4. Po wyborach w Polsce, które umożliwiły powstanie stabilnego rządu, który potrafi skutecznie sprzeciwiać się propozycjom UE, także i to państwo zostało oskarżone o ograniczanie wolności prasy oraz niezależności sądów. Komisja wiedeńska, należąca do Komisji Europejskiej, do dziś bada praworządność w Polsce.8)Die Venedig-Kommission kommt erneut nach Polen, Radio Poland 2016-09-09.

Troska UE o demokrację w poszczególnych państwach pojawia się zawsze wtedy, gdy dane państwo członkowskie nie zgadza się z się polityką Brukseli. Gdy Czechy i Słowacja ogłosiły swój sprzeciw wobec pomysłu przydzielania emigrantów poszczególnym krajom członkowskim, niemiecki minister spraw wewnętrznych Thomas de Maizière w wywiadzie dla ZDF wyraził się , że pieniądze UE dla krajów, które nie zgadzają się z polityką rozdzielania emigrantów,powinny zostać wstrzymane. Minister dodał, że z takim pomysłem wyszedł przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker. 9)Nechcete uprchlíky, dostanete méně peněz z fondů EU, ozývá se z Německa, Noviky.cz 2015-09-15.

Znaczenie V4 w ramach UE staje na tyle duże, że nie można będzie go dłużej lekceważyć. Nie chodzi tu jedynie o geopolityczne położenie grupy, ale także o rolę, jaką odgrywa Europa Środkowa. Znajdujące się tu państwa mają tego coraz większą świadomość i próbują wychodzić z własną polityczną inicjatywą np. wobec Ukrainy.

Państwa te nie chcą już dłużej bezkrytycznie wykonywać poleceń Brukseli , lecz pragną mieć własny udział w podejmowaniu decyzji. To poczucie własnej wartości odbierane jest w Europie Zachodniej jako krytyka UE. Tak jednak nie jest. Kraje te nadal widzą swoją przyszłość w Unii Europejskiej, ale w takiej unii, w której ich głos nie jest lekceważony.

References   [ + ]

1. Geschlossen gegen Merkel, FAZ 2016-08-26.
2. Visegrad group to table proposals at Bratislava summit, EurActiv 2016-09-2016.
3. FPÖ-Kandidat Hofer: Will an einem Modell der Union in der EU arbeiten, Radio Praha 2016-09-12.
4. Do jednání Visegrádu se zapojí i Slovinsko a Rakousko, Ceska Televize 2014-04-03.
5. Viktor Orban named ‘Man of the Year’ at Krynica, Radio Poland 2016-09-07.
6. A Nationalist Eastern Europe Could Reshape the EU, Bloomberg 2016-09-07.
7. Luxembourg foreign minister: Hungary should leave EU, Politico 2016-09-13.
8. Die Venedig-Kommission kommt erneut nach Polen, Radio Poland 2016-09-09.
9. Nechcete uprchlíky, dostanete méně peněz z fondů EU, ozývá se z Německa, Noviky.cz 2015-09-15.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


GEFIRA provides in-depth and comprehensive analysis of and valuable insight into current events that investors, financial planners and politicians need to know to anticipate the world of tomorrow; it is intended for professional and non-professional readers.

Yearly subscription: 10 issues for 225€
Renewal: 160€

The Gefira bulletin is available in ENGLISH, GERMAN and SPANISH.

 
Menu
More