Globalna analiza z europejskiej perspektywy. Przygotowanie na świat jutra
Soros i Europejski Trybunał Praw Człowieka: dwóch sędziów powiązanych z Open Society i wyrok za spekulacje akcjami przy użyciu poufnych informacji.

Soros i Europejski Trybunał Praw Człowieka: dwóch sędziów powiązanych z Open Society i wyrok za spekulacje akcjami przy użyciu poufnych informacji.
Niniejszy tekst oparty jest na wynikach dociekań Francesca Totolo, które ukazały się na lucadonadel.it1)La sentenza francese contro George Soros, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e i suoi giudici., lucadonadel.it 2017-08-28.

W 1988 George Soros kupił udziały w Société Générale, francuskim gigancie bankowym, który został sprywatyzowany rok wcześniej. Wartość banku nagle gwałtownie wzrosła, co spowodowało, że francuski wymiar sprawiedliwości wszczął śledztwo w sprawie spekulacji akcjami przy użyciu poufnych informacji. Na liście podejrzanych z roku 1993 znalazł się George Soros, ale ostatecznie w 2002 sąd francuski przyznał mu odszkodowanie w wysokości 2.2 milionów euro.2)Soros in £1.4m fine for insider trading,The Guardian 2002-12-21..

Niezadowolony z takiego postanowienia, w 2006 George Soros odwołał się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; wyrok zapadł w 2011 i był on niekorzystny dla miliardera.3)George Soros loses appeal over SocGen insider trading conviction, The Telegraph 2011-10-06.

Uwagę zwraca fakt, że dwóch sędziów Trybunału było powiązanych z Open Society Foundation Sorosa. Sędziowie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka mianowani są przez Radę Europy z listy kandydatów przedkładanych przez państwa członkowskie. Ich kadencja trwa 9 lat. Spoczywa na nich wymóg powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która mogłaby niekorzystnie wpłynąć na ich niezależność jako sędziów. Ci dwaj sędziowie, którzy robili karierę w Open Society a następnie stali się członkami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka to András Sajó z Węgier oraz Yonko Grozev z Bułgarii. Nie brali oni udziału w postępowaniu przeciw Sorosowi w sprawie o spekulacje akcjami przy użyciu poufnych informacji.

 

Źródło: strona internetowa ECHR.

 
Cała kariera Andrása Sajó powiązana jest z Georgem Sorosem. Przez 15 lat kierował on katedrą konstytucyjnego prawa porównawczego na Central European University a także przez 7 lat był członkiem zarządu Open Society Justice Initiative w New York.
W zarządzie powierniczym uniwersytetu zasiadają George Soros i jego synowie.
Kadencja Andrása Sajó w Europejskim Trybunale Praw Człowieka rozpoczęła się w 2008 a zakończyła w styczniu 2017.

 

Źródło: Central European University.

 
Kadencja Yonko Grozeva zaczęła się w 2015.

Podobnie jak jego węgierski kolega, Grozev przez 5 lat pracował na rzecz Open Society Justice Initiative w Nowym Jorku a przez 4 lata był także członkiem Open Society Institute w Sofii. Co więcej, był przewodniczącym zarządu i jednym z założycieli „Risk Monitor”, bułgarskiej organizacji pozarządowej finansowanej przez Open Society.4)Donors, Risk Monitor.

References   [ + ]

1. La sentenza francese contro George Soros, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e i suoi giudici., lucadonadel.it 2017-08-28.
2. Soros in £1.4m fine for insider trading,The Guardian 2002-12-21.
3. George Soros loses appeal over SocGen insider trading conviction, The Telegraph 2011-10-06.
4. Donors, Risk Monitor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


GEFIRA provides in-depth and comprehensive analysis of and valuable insight into current events that investors, financial planners and politicians need to know to anticipate the world of tomorrow; it is intended for professional and non-professional readers.

Yearly subscription: 10 issues for 225€
Renewal: 160€

The Gefira bulletin is available in ENGLISH, GERMAN and SPANISH.

 
Menu
More