Globalna analiza z europejskiej perspektywy. Przygotowanie na świat jutra
Czy Francja będzie pierwszym europejskim krajem z muzułmańskim prezydentem?

Francuska klasa rządząca z ignorancji uczyniła filar uprawianej przez siebie polityki i uparcie wypiera ze świadomości fakt, że napływ ludności zmieni jej naród. I to na zawsze. Społeczeństwo przechodzi głęboką transformację demograficzną, której nie widziano od 500 r., a rząd wciąż nie prowadzi statystyk dotyczących narodowości i wyznania obywateli. Zamiast tego, francuskie władze propagują hasło „Wszyscy jesteśmy Francuzami”, powtarzając strategię, która zawiodła podczas kolonializmu.

Historia uczy nas, że Islam, gdy rośnie w siłę, dogłębnie zmienia państwa i narody. Mimo to, francuskie elity łudzą się, że ta prawidłowość ominie ich państwo. A przecież w okresie kolonialnym widzieli, jak kultura francuska wycofuje się z Afryki i południowo-wschodniej Azji; teraz to samo dzieje się w ich własnym kraju. Wprawdzie muzułmanie nie będą większością jeszcze przez wiele lat, ale wkrótce, w ciągu jednej lub dwóch dekad, staną się jedną z najbardziej wpływowych sił politycznych.

Mówi się, że we Francji żyje około 6 mln muzułmanów, co stanowi prawie 9% ludności, i liczba ta ciągle rośnie.1)How France’s Muslim population will grow in the future, The Local 2017-12-01.W rzeczywistości może ona wynosić nawet 7 mln. Aby uzmysłowić sobie wagę problemu, przypomnijmy, że w pierwszej turze wyborów Macron otrzymał 8,7 a Le Pen 7,7 milionów głosów. Podczas wyborów parlamentarnych partia Macrona, En Marche, która według mediów zdobyła „miażdżące zwycięstwo”, zebrała 7,8 milionów głosów.

To tylko kwestia demografii i czasu, by muzułmańskie ugrupowanie polityczne stało się drugą a nawet największą partią we Francji. Już niedługo do wyborów mogą stanąć w szranki kandydaci Frontu Narodowego i mniejszości islamskiej. Brzmi to nierealnie? Jeszcze 20 lat temu, gdyby ktoś przewidział, że w Londynie burmistrz będzie wyznawcą Allaha, zostałby uznany za skrajnie prawicowego histeryka.

Taki rozwój wydarzeń uwiarygadnia na przykład fakt, że książę Salman z Arabii Saudyjskiej kupił zamek wart 300 mln dolarów2)$300m French chateau bought by Saudi prince linked to Leonardo purchase – report, The Guardian 2017-12-18.i prawdopodobnie zainwestuje pieniądze, by wpływać na francuską scenę polityczną. Saudyjczycy przećwiczyli to na obszarze Azji Wschodniej. W Indonezji, najliczniejszym muzułmańskim kraju na świecie, są siłą napędową ruchu wahabickiego i finansują Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (Indonezyjskie Towarzystwo Propagowania Islamu, DDII) oraz Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (Instytut Studiów Islamskich i Arabskich, LIPIA).3)Saudi Religious Influence in Indonesia, Middle East Institute.Jesteśmy świadkami powtórki tej działalności we Francji i innych częściach Europy.

Różne źródła podają różne liczby. Zespół Gefira szacuje, że liczba muzułmanów we Francji wynosi ponad 6 milionów, z czego większość to imigranci a nie osoby ubiegające się o azyl.
Według Pew Research Center, w 2050 r. we Francji będzie 8,6-13 milionów Muzułmanów, przy czym liczba 12,6 mln wydaje się być najbardziej prawdopodobna, a to stanowi prawie 1/5 populacji. Przypuszczalnie te dane są nieco zaniżone. Średni wiek ludności muzułmańskiej wynosi 27 lat, a ludności nie-muzułmańskiej 43, co przekłada się na o wiele szybszy rozrost pierwszej grupy.4)Europe’s Growing Muslim Population, Pew Research Center 2017-11-29.

W 2006 roku Francja miała najliczniejszą ludność wyznania muzułmańskiego w Europie. Według niektórych szacunków w 2004 r. około 20-30% ludzi poniżej 25 roku życia to wyznawcy Muhammada, którzy w tym samym czasie stanowili 15% żołnierzy francuskich sił zbrojnych. Nic dziwnego, że Francuzi boją się agresywności Islamu, tym bardziej, że w jego szeregach jest tylu młodych ludzi.5)Is France on the way to becoming an Islamic state?, The Telegraph 2004-01-26.IFRI (Francuski Instytut Spraw Międzynarodowych) ujawnił, że około 15% żołnierzy to północnoafrykańscy imigranci. Paryskie elity utrzymują, że wszyscy służący w wojsku pozostają wierni Piątej Republice, jednocząc się pod hasłem „Liberté, Égalité, Fraternité” („Wolność, Równość, Braterstwo”) i uważając Macrona i jego żonę za „l’esprit de la nation” („duch narodu”). Rzeczywistość wygląda jednak inaczej. We Francji nie tylko policja jest celem ataków ze strony młodzieży z Maghrebu, ale i straż pożarna która postrzegana jest jako wróg.6)Nîmes: 5 ans de prison pour avoir agressé un sapeur-pompier, FranceTvInfo 2018-01-31.To pokazuje rozłam pomiędzy służbami państwowymi a częścią obywateli.

Wrosła liczba (głównie młodych) ludzi przechodzących na Islam i nasila się zjawisko podporządkowywania się wymogom islamskiej kultury. Nawróceni, z których wielu ma tło imigranckie, mogą wzmacniać organizacje terrorystyczne.7)More in France Are Turning to Islam, Challenging a Nation’s Idea of Itself, The New York Times 2013-02-03.W 2014 r. szacowano, że mieszkańcami Marsylii w około 30-40% są muzułmanie, a miasto zostało uznane za najbardziej niebezpieczne w Europie. Nie jest to odosobniony przypadek. Ocenia się, że tylko 800 tysięcy osób z całej populacji muzułmańskiej ma legalną pracę.8)Liczba muzułmanów we Francji doszła do 6 milionów. Nie zgadniecie ilu z nich pracuje, Pikio information website 2017-05-05.

Wielu rdzennych Francuzów nie chce więcej muzułmanów we własnym kraju i domaga się ograniczenia imigracji, co z kolei napotyka na opór tych drugich, którzy przywykli czuć się we Francji lepiej niż u siebie w domu. Ze względu na zasłonę niewiedzy, francuska inteligencja, media, elity kulturalne i polityczne stworzyły społeczeństwo rozdzierane przez dwie grupy: nacjonalistów i islamskich imigrantów, obie odbierające innym prawa do francuskości. Zanosi się na to, że francuska kultura, ustąpiwszy z Azji i Afryki, zostanie wyparta także z Europy.

References   [ + ]

1. How France’s Muslim population will grow in the future, The Local 2017-12-01.
2. $300m French chateau bought by Saudi prince linked to Leonardo purchase – report, The Guardian 2017-12-18.
3. Saudi Religious Influence in Indonesia, Middle East Institute.
4. Europe’s Growing Muslim Population, Pew Research Center 2017-11-29.
5. Is France on the way to becoming an Islamic state?, The Telegraph 2004-01-26.
6. Nîmes: 5 ans de prison pour avoir agressé un sapeur-pompier, FranceTvInfo 2018-01-31.
7. More in France Are Turning to Islam, Challenging a Nation’s Idea of Itself, The New York Times 2013-02-03.
8. Liczba muzułmanów we Francji doszła do 6 milionów. Nie zgadniecie ilu z nich pracuje, Pikio information website 2017-05-05.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


GEFIRA provides in-depth and comprehensive analysis of and valuable insight into current events that investors, financial planners and politicians need to know to anticipate the world of tomorrow; it is intended for professional and non-professional readers.

Yearly subscription: 10 issues for 225€
Renewal: 160€

The Gefira bulletin is available in ENGLISH, GERMAN and SPANISH.

 
Menu
More