Globalna analiza z europejskiej perspektywy. Przygotowanie na świat jutra
DACA: Czy Republikanie zamierzają ofiarować Teksas Partii Demokratycznej?

Migracja może zmienić demokratyczną równowagę władzy w państwie lub kraju na stulecia. Podobnie jak efekt motylkowy w fizyce, gdzie niewielkie zmiany początkowe mogą spowodować duże różnice na późniejszym etapie, stosunkowo niewielka grupa migrantów teraz może zmienić rozkład władzy politycznej w przyszłości, ponieważ istnieje związek między narodowością lub religią a dokonywanym wyborem politycznym. Preferencje etniczne lub religijne w polityce migracyjnej są niezgodne z konstytucją. Ludność straciłaby demokratyczne prawo do decydowania o swojej etnicznej, religijnej i politycznej przyszłości, gdyby została zmuszona do przyjęcia każdego imigranta bez względu na jego pochodzenie.

Już wcześniej1)Niebezpieczne zabawy z demografią: Reagan niesłusznie postawił na Latynosów, Gefira 2017-10-27.omawialiśmy wpływ ustawy amnestyjnej Ronalda Reagana z 1986 r., która doprowadziła do powstania w Kalifornii większości latynoskiej, a w konsekwencji uczyniła z tego stanu bastion Partii Demokratycznej, rywala republikanów.

Zastanawiamy się teraz, czy projekt ustawy DACA, przewidującej drogę do obywatelstwa dla nielegalnych nieletnich przebywających obecnie w Stanach Zjednoczonych, mógłby mieć podobny wpływ na Teksas (stan z drugą co do wielkości ludnością latynoamerykańską po Kalifornii), a to tym bardziej, że DACA ma obejmować już nie 800 000 ale do 1,8 miliona osób.2)Trump offers to triple Obama’s amnesty number in exchange for tougher security laws, Washington Times 2018-01-25.

Jest kilka pytań, którymi należy się tutaj zająć. Nie jest jasne, skąd dokładnie bierze się szacunkowa liczba 1,8 miliona podawana przez Biały Dom. Obecnie 124 000 z 800 000 ludzi mających być objętymi programem DACA pochodzi z Teksasu. Szacuje się, że w Teksasie przebywa około 1,47 mln nielegalnych imigrantów, z czego 24%, czyli 354 000 osób poniżej 24 roku życia,3)Profile of the Unauthorized population, Texas, Migration Policy Institute.może być objętymi przez DACA.

W zależności od roku, w którym zostali lub zostaną oni beneficjentami wspomnianego programu imigracyjnego, wszyscy oni mogą uzyskać status obywatelstwa do 2028-30.

W Teksasie zamieszkuje 10,4 mln Latynosów, z czego 4,8 mln, czyli około 46%, ma prawo głosu.4)Latinos in the 2016 election, Texas, Pew Research Center 2016-01-16.
Do 2028 r., jeśli utrzyma się tendencja imigracyjna z lat 2000-2010, ludność Teksasu osiągnie 35,7 mln mieszkańców, z czego Latynosi będą stanowić 16,5 mln. Aby uprościć rozumowanie, przyjmujemy wspomniane 46% Latynosów uprawnionych do głosowania, co przekłada się na 7,6 miliona uprawnionych do głosowania, do czego dodajemy 350.000, którzy uzyskają obywatelstwo dzięki DACA, co oznacza około 8 milionów hiszpańskojęzycznych wyborców do 2028 roku.

Ilu Latynosi i tak głosują w Teksasie i jak głosują?

Tutaj sprawy trochę się komplikują. Amerykański Spis Powszechny5)Despite high expectations for 2016, no surge in Texas Hispanic voter turnout, Texas Tribune 2017-05-15.mówi, że w 2016 r. z uprawnionych do głosowania Latynosów głosowało 40 proc., z niewielkim (2,9 proc.) wzrostem od roku 2012. Inne źródła podają wyższy odsetek.6)Here’s why US Census numbers likely underestimated Texas Hispanic voter turnout, Statesman 2017-05-17.

Jeśli chodzi o nawyki wyborcze, niektórzy twierdzą, że stosunek głosów oddawanych przez Latynosów na Hillary i Trumpa7)Donald Trump did not win 34% of Latino vote in Texas. He won much less, Washington Post 2016-12-02. wynosił od 2 do 1, inni, że 4 do 1. Mając na uwadze tę rozbieżność w sondażach, będziemy kontynuować nasze rozważania w obu scenariuszach.

Chociaż w 2028 r. teksańska ludność latynoska wzrośnie z około 40%, do 46%, to jej polityczny wpływ nie będzie aż tak znaczący z powodu niskiej wśród niej frekwencji wyborczej, która dla porównania wynosi 62% dla Białych, 57% dla Czarnych i 47% dla Azjatów.8)Reported voting and Registration by Sex, Race and Hispanic Origin: November 2016 , US Census Bureau 2016-11.

Zastosujmy tę samą frekwencję i te same preferencje polityczne wyborcze do hipotetycznych wyborów w 2028 r., przy założeniu, że w Teksasie będzie wtedy 46% osób hiszpańskojęzycznych, 36% Białych, 13% Czarnych, 5% Azjatów.

Zastrzegamy się, że mamy do czynienia z przybliżonymi szacunkami, bo nie jest nigdzie napisane, że wybory w 2028 roku będą miały dokładnie taką samą frekwencję i te same preferencje polityczne ze względu na rasę wyborców. Prawo imigracyjne może również zmienić odsetek ludności latynoskiej.

Przy obecnej jednak tendencji, jeśli Latynosi będą przeważnie glosowali na Partię Demokratyczną w stosunku z 4:1, to w 2028 roku Teksas stanie się stanem Demokratów. Jeśli zaś Latynosi będą się opowiadać za Demokratami w stosunku 2:1, wyścig zostałby nierozstrzygnięty. Wówczas 350.000 głosów będzie języczkiem u wagi będącym w stanie wepchnąć drugi co do liczby mieszkańców stan amerykański w ramiona jednej lub drugiej partii.

References   [ + ]

1. Niebezpieczne zabawy z demografią: Reagan niesłusznie postawił na Latynosów, Gefira 2017-10-27.
2. Trump offers to triple Obama’s amnesty number in exchange for tougher security laws, Washington Times 2018-01-25.
3. Profile of the Unauthorized population, Texas, Migration Policy Institute.
4. Latinos in the 2016 election, Texas, Pew Research Center 2016-01-16.
5. Despite high expectations for 2016, no surge in Texas Hispanic voter turnout, Texas Tribune 2017-05-15.
6. Here’s why US Census numbers likely underestimated Texas Hispanic voter turnout, Statesman 2017-05-17.
7. Donald Trump did not win 34% of Latino vote in Texas. He won much less, Washington Post 2016-12-02.
8. Reported voting and Registration by Sex, Race and Hispanic Origin: November 2016 , US Census Bureau 2016-11.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


GEFIRA provides in-depth and comprehensive analysis of and valuable insight into current events that investors, financial planners and politicians need to know to anticipate the world of tomorrow; it is intended for professional and non-professional readers.

Yearly subscription: 10 issues for 225€
Renewal: 160€

The Gefira bulletin is available in ENGLISH, GERMAN and SPANISH.

 
Menu
More