Globalna analiza z europejskiej perspektywy. Przygotowanie na świat jutra
Jeśli fakty się nie zgadzają: odpowiedź Sarze Pellegatta z Rady Atlantyckiej finansowanej przez Sorosa

Nasze analizy holenderskiej i włoskiej demografii zostały poddane “sprawdzeniu” przez Sarę Pellegattę z “Digital Forensic Reseach Lab” działającego przy Radzie Atlantyckiej.1)#ElectionWatch: Murky Metrics in Italian Migration Debate, Medium 2018-02-07.

Pani Pellegatta twierdzi, że nasze analizy są “niejasne” i “kontrowersyjne”, a następnie martwi się, jaki będą one miały wpływ na debatę imigracyjną w zbliżających się włoskich wyborach. Zajmijmy się jej obawami:

  • Pani Pellegatta powiada, że twierdzimy, iż Włosi wkrótce staną się mniejszością we własnym kraju.

Nasze badanie mówi, że stanie się to około 2080 r.2)Do 2080 r. Włosi będą mniejszością we własnym kraju, Gefira 2018-01-18.Choć można się sprzeczać co do znaczenia słowa “wkrótce”, to chyba wypada się zgodzić, że nie rozciąga się ono po rok 2080, a zatem wypowiedź Pani Pellegatty wypacza treść naszej.

W dalszej części artykułu porównuje ona badania przeprowadzone przez holenderskie biuro statystyczne (CBS) z naszymi i wypowiada podobny osąd:Tymczasem w żadnym miejscu naszego artykułu o holenderskiej demografii nie twierdzimy, że ludność holenderska zniknie w ciągu następnych kilku dziesięcioleci. Stwierdzamy jedynie: “Cerberus pokazuje, że w 2015 r. liczba rdzennych Holendrów zaczęła gwałtownie spadać tak, że w 2060 r. będzie ich 12, zaś pod koniec stulecia tylko 9 milionów.3)Cerber 2.0 prognozuje z naukową dokładnością wymieranie rodzimych Holendrów, Gefira 2017-06-05.

Mamy tu do czynienia już nie ze zniekształceniem naszych słów, ale wręcz z przekłamaniem. Nasze stwierdzenie brzmi “mniejszość pod koniec stulecia”, zaś przekłamanie pani Pellegatty brzmi “zniknie w ciągu następnych kilku dziesięcioleci”.

Pani Pellegatta twierdzi ponadto, że badanie CBS zadaje kłam naszej prognozie. Zatem porównajmy obie analizy.Powyżej badanie CBS, które daje prognozy poczynając od 1996 r., a kończąc na 2060 r., czyli kilka lat po 2056 r.,

CBS ocenia, że do 2060 r. całkowita liczb ludności Holandii wyniesie między 17.2 a 19.7 milionów, a także, że “przez kilka następnych dziesięcioleci liczba ta będzie wzrastała jedynie dzięki imigrantom, zaś liczba rdzennych Holendrów będzie spadała. W 2017 r. 23 procent ludności to imigranci z Europy lub spoza. Odsetek ten wzrośnie do 34 w roku 2060”.

Porównajmy te liczby z naszymi szacunkami:Jak pokazuje powyższy wykres, nasze wyliczenia odnoszą się do dłuższego okresu, od 1950 do 2095 roku.

Dla segmentu analizowanego przez CBS, począwszy od 1996 r. do 2060 r., nasza analiza przewiduje, że:

  • do 2060 r całkowita liczba ludności w Holandii wyniesie około 18 milionów, co pokrywa się z prognozowanymi przez CBS widełkami 17.2-19.7.
  • rodzima ludność holenderska będzie stanowiła około 12 (CBS podaje 12.09), zaś ludność o podłożu migracyjnym – około 6 milionów. Podstawowe matematyka mówi, że 6 milionów z 18 to 33%, bardzo blisko 34% podawanych przez CBS na rok 2060.

Liczby podane przez CBS są bardzo zbliżone do naszych, uwzględniając przy tym błąd odchylenia standardowego. Twierdzenie pani Pellegatty, że wyliczenia CBS “nie potwierdzają” naszej analizy, jest po prostu nieprawdziwe. Przeciwnie, dowodzą one, że nasza metodologia jest prawidłowa.

Jedyną zauważalną różnicą pomiędzy naszymi przewidywaniami a prognozami CBS (co mogło stać się przyczyną wyciągnięcia błędnych wniosków przez panią Pellegattę), jest to, że dokonaliśmy obliczeń dla dłuższego okresu 150 a nie 65 lat. W tym dłuższym okresie, przy obecnej tendencji, liczba ludności holenderskiej będzie się zmniejszać, a liczba obcokrajowców wzrastać.

W związku z tym chcielibyśmy zachęcić panią Pellegattę do skorygowania jej krytyki naszych badań, ponieważ, jak wykazaliśmy, nasze wyniki pokrywają się z danymi CBS.

Jeśli chodzi o inne zarzuty, niezwiązane z analizą demograficzną, to odpowiadamy, że:

  • nic nas nie łączy z politykiem Lega Nord Lorenzo Fontana. Nigdy go nie spotkaliśmy ani też nie śledzi on nas na Twitterze, co przecież nie oznacza, że nie może on, jak każdy wolny człowiek, korzystać z naszych demograficznych analiz. To samo tyczy się Simone Di Stefano, kandydatce z ramienia Casa Pound.
  • nie mamy żadnego związku ze stronami internetowymi wymienionymi w artykule pani Pellagatty. Mamy natomiast porozumienie z kilkoma innymi stronami internetowymi, które mogą zamieszczać nasze treści, ale akurat żadnej z nich pani Pellagatta nie wymienia.
  • chcielibyśmy wiedzieć, dlaczego Deklaracja Praw Człowieka ONZ dla Rdzennej Ludności nie miałaby mieć zastosowania wobec rdzennych Europejczyków.
  • nie powiodło się postępowanie sądowe prowadzone przez panią Calliol i jej córkę.
  • jeśli chodzi o George’ a Sorosa, to finansowana przez niego organizacja Kremlin Watch, działająca w ramach European Values4)European Values 2015 Annual report, European Values.złożyła na nas donos do EU Disinformation Review. Inną próbę zniesławienia nas podjęła Costanza Hermanin, była dyrektor Fundacji Społeczeństwa Otwartego Sorosa. Zauważmy, że Rada Atlantycka jest również finansowana przez Sorosa. Wygląda na to, że nasza działalność przeszkadza jedyne osobom opłacanym przez tego pana.5)Annual Report 2016-2017, Atlantic Council.Nie wróży to dobrze demokracji i wolności obywatelskiej, jeśli obcy oligarcha może swobodnie ingerować na arenie politycznej i próbuje uciszać głosy niezadowolenia.

Niemniej jednak ufamy w intelektualną uczciwość pani Pellagatty i zachęcamy, by sprawdziła, czy twierdzenia zawarte w naszym demograficznym badaniu za okres 1996-2060 odpowiadają prognozom podawanym przez CBS. Bo jeśli nasze przewidywania nie odbiegają od tych, które wyliczyło CBS (a nie odbiegają), to byłoby miło, gdyby pani Pellagatta wycofała się ze swoich oskarżeń. Jesteśmy gotowi udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania.

References   [ + ]

1. #ElectionWatch: Murky Metrics in Italian Migration Debate, Medium 2018-02-07.
2. Do 2080 r. Włosi będą mniejszością we własnym kraju, Gefira 2018-01-18.
3. Cerber 2.0 prognozuje z naukową dokładnością wymieranie rodzimych Holendrów, Gefira 2017-06-05.
4. European Values 2015 Annual report, European Values.
5. Annual Report 2016-2017, Atlantic Council.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


GEFIRA provides in-depth and comprehensive analysis of and valuable insight into current events that investors, financial planners and politicians need to know to anticipate the world of tomorrow; it is intended for professional and non-professional readers.

Yearly subscription: 10 issues for 225€
Renewal: 160€

The Gefira bulletin is available in ENGLISH, GERMAN and SPANISH.

 
Menu
More