Globalna analiza z europejskiej perspektywy. Przygotowanie na świat jutra
W Europie wojny naftowe przerodziły się w wojny gazowe

Pomimo wzrostu znaczenia alternatywnych źródeł energii takich jak energia słoneczna, czy wiatrowa (co ogromnie napędza wyobraźnie mediów), zapotrzebowanie na gaz nie maleje, a jego zasoby mają ogromny wpływ na politykę międzynarodową.

Obecnie jedynie około 35% zapotrzebowania Unii jest zaspokajana przez produkcję własną. Największym dostawcą jest Rosja – 35%, drugim Norwegia – 32%. Ponieważ zmniejsza się produkcja własna, od połowy przyszłej dekady UE będzie importować 80% gazu. Im mniejsza liczba dostawców tego surowca, tym większe uzależnienie od każdego z nich. W 2015 dwie trzecie importowanego przez UE gazu pochodziło z Rosji, Norwegii lub Algierii.

Gefira Financial Bullletin #21 już dostępny:

  • Geopolitics and big money are about gas not oil.
  • Gazprom more influential in Europe’s gas market than Brussels.
  • Norway will not solve Europe’s problems.Rosja, jako główny importer gazu do Europy, ma większą władzę nad kontynentem niż kiedykolwiek wcześniej, a Gazprom stał się jedną z najpotężniejszych firm na świecie. Kreml postrzega Europę (nie tylko UE) jako najważniejszego odbiorcę swojego gazu: w 2015 to tu dostarczono aż 90% tego surowca. Eksport gazu w 2015 generował 13% całości zysków z eksportu. W 2016 do Europy zostało dostarczone 178,3 mld m3 gazu, co stanowi wzrost o prawie 20 mld m3 w stosunku do 2015 i 40 mld m3 do 2010.1)Delivery statistics, Gazprom Export.

Gaz może być również przyczyną konfliktów między krajami we wschodniej części Morza Śródziemnego. Wszystkie problemy związane z gazem zostały wyjaśnione przez zespół Gefiry w najnowszym biuletynie.2)Gaz ziemny jako źródło konfliktu zbrojnego we wschodniej części Morza Śródziemnego, Gefira 2018-02-23.

Więcej na temat perspektywy gazowej Europy znajdziesz w #21 Biuletynie Gefiry.

References   [ + ]

1. Delivery statistics, Gazprom Export.
2. Gaz ziemny jako źródło konfliktu zbrojnego we wschodniej części Morza Śródziemnego, Gefira 2018-02-23.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


GEFIRA provides in-depth and comprehensive analysis of and valuable insight into current events that investors, financial planners and politicians need to know to anticipate the world of tomorrow; it is intended for professional and non-professional readers.

Yearly subscription: 10 issues for 225€
Renewal: 160€

The Gefira bulletin is available in ENGLISH, GERMAN and SPANISH.

 
Menu
More