Bruksela boi się wolności słowa

Wystarczy zastąpić swobodę wypowiedzi językiem nienawiści i od razu zaczyna się zwalczanie wolności słowa, a wszystko w przekonaniu o swojej moralnej wyższości nad krytykowanymi.

Były czasy, kiedy we wschodniej Europie słuchanie Radia Wolna Europa, Głosu Ameryki, czy jakichkolwiek zachodnich rozgłośni było zabronione i podlegało mniejszej lub większej karze (w zależności od kraju i okresu w historii). Wymienione rozgłośnie były najczęściej zagłuszane, co nie było jedyną metodą ich zwalczania – rządy państw wschodnioeuropejskich odnosiły się do wybranych wiadomości, aby zapobiegać w ten sposób „informacyjnemu analfabetyzmowi” i uświadamiać swoim obywatelom niebezpieczeństwa zachodniej propagandy, która, jak mawiały, robiła wszystko, żeby pokazać państwa socjalistyczne w złym świetle.

Continue reading

Basta Euro! Czyli jak Włochy wrócą do Lira.

Po wynikach referendum w Wielkiej Brytanii, które wielu zaskoczyły, kolejne glosowania mogą przyspieszyć rozpad Unii.

4 grudnia Włosi zadecydują o reformach politycznych. Ewentualne zmiany ustaw utorują drogę do przeprowadzenia referendum, w którym naród Italii mógłby zdecydować, czy życzy sobie przywrócenia Lira jako waluty narodowej.

Aby zrozumieć przyczyny takiego stanu rzeczy rzućmy najpierw okiem na obecne uwarunkowania polityczne. Włoski parlament składa się z Izby Deputowanych (izba niższa) oraz Senatu (izba wyższa), z których każda posiada jednakową władzę ustawodawczą. Nowe ustawy muszą zostać zaakceptowane przez obie izby, nim zaczną obowiązywać. Ale we Włoszech jest około dziesięciu partii politycznych, które z trudem potrafią utworzyć koalicję i rząd, który cieszyłby się większością w obu izbach.

Continue reading

TARGET2; europejski kryzys bankowy znowu wzrasta

Problemy nękające Deutsche Bank, Commerzbank, Banca Monte dei Paschi oraz inne niemieckie, włoskie i hiszpańskie banki nie są jedynym zmartwieniem europejskiego systemu bankowego. Problem jest znacznie głębszy niż się uważa, ponieważ występuje strukturalna nierównowaga, która pogłębia się już niemal dziesięć lat. Politycy nie chcą nam powiedzieć prawdy, w końcu jednak będziemy musieli przeżyć ten sam kryzys w unii walutowej jak już w 2012.

TARGET2 i jego bilanse krajowych banków centralnych ukazują rozmiar problemów w europejskim systemie bankowym. Bilans ten, a raczej nierównowaga, odzwierciedlają kierunek ucieczki kapitału. A droga jest tylko jedna: z Europy Południowej do Niemiec. Po słynnych słowach Mario Draghiego: „Zrobię wszystko, co trzeba, by uratować euro“, zdawało się, że sprawy ulegają poprawie; jednak od stycznia 2015 sytuacja zaczęła się znowu pogarszać.

Continue reading

Wschód staje się politycznym centrum globu

Na początku września w Europie tradycyjnie rozpoczyna się rok szkolny. Stwarza to dla nas okazję, by przenieść się wyobraźnią do szkolnej ławki i zerknąć do atlasu świata. Wiele faktów, których nauczyliśmy się w szkole podstawowej, dawno zapomnieliśmy, a mogą być one w dobie geopolitycznych zawirowań bardzo przydatne, pozwalając nam zorientować się w złożonych powiązaniach, na które, z naszej europejskiej perspektywy nie zwracaliśmy uwagi, a które możemy wyczytać patrząc na mapę świata. Mamy obecnie do czynienia ze ścieraniem się licznych interesów, którym służy propaganda uprawiana przez różne podmioty polityczne takie jak rządy, media lub korporacje. Fakty największym wrogiem propagandy, gdyż umożliwiają one człowiekowi ukształtowanie własnego poglądu na świat. Jednym z najlepszych faktograficznych źródeł jest atlas świata.

Continue reading

Poglądy Europy Środkowej są (wciąż) lekceważone

W Unii Europejskiej przez długi okres panowała rodzinna idylla. Kraje Europy Zachodniej bardzo się starały, by kraje Europy Wschodniej nauczyły się kapitalizmu oraz demokracji, zaś kraje wschodnioeuropejskie w swoich nauczycielach widziały wzory godne do naśladowania. Europa Zachodnia dostarczała pieniądze na rozwój, zaś „Europa Wschodnia” wykonywała polecenia. „Europejska jedność” kwitła i nikt nie dopuszczał myśli, by dzieci miały prawo do wyrażania politycznych opinii. W ostatnich latach w tej idylli pojawiła się jednak rysa.

Najpierw okazało się, że jeden członek rodziny nie jest w stanie stać na własnych nogach (Grecja), potem inny członek wniósł pozew o rozwód (Wielka Brytania). Takie wiadomości nie pozostają bez wpływu w żadnej rodzinie. Bezpieczny i przytulny dom zaczyna się chwiać, a dzieci tracą poczucie, że ich rodzice są nieomylni i zawsze nad wszystkim panują; przeciwnie, dzieci zaczynają dostrzegać, że rodzice nie radzą sobie z sytuacją. Continue reading