Bankierzy z Europejskiego Banku Centralnego powinni zwrócić uwagę na swoich kolegów z drugiej strony Atlantyku.

Bankierzy z Europejskiego Banku Centralnego powinni zwrócić uwagę na swoich kolegów z drugiej strony Atlantyku, aby nauczyć się jak prowadzić księgi aby skutecznie rozwiązywać problemy. Europejski kryzys kredytowy mógłby wtedy zostać rozwiązany w ten sam sposób jak kryzys nieruchomości z jakim borykało się USA.
EBC nie jest w stanie zniwelować greckiego kryzysu, ponieważ rozmyło by to cześć jego bilansu zysków i strat. Europejski Bank Centralny musi rozwiązać stan zobowiązań kredytowych, jednocześnie w tym samym czasie, utrzymując je w swoim bilansie zysków i strat.
FED stawiło czoło porównywalnemu problemowi w następujący sposób. Zaczęto kupować 40 miliardów dolarów zadłużenia wynikającego z hipotecznych list każdego miesiąca, aż do osiągnięcia wartości 834 miliardów. Należy wziąć pod rozwagę faktyczny stan nieruchomości (domów, mieszkań) objętych hipoteką i wciągniętych na listę FED. Czy wszystkie faktycznie jeszcze istnieją i są zgodne z zakładaną wartością? Ta kwestia przeszła do porządku dziennego bez żadnego sprawdzenia.
Jednakże gdy spojrzymy na problem głębiej okazuje się, że taki stan rzeczy został przyjęty dlatego, że to właśnie FED jest największym graczem na rynku zadłużonych hipotek i dzięki swojej pozycji wpływa na ceny nieruchomości w momencie gdy np. zamierza je sprzedać.
To dość korzystna sytuacja dla FED lecz daleko odbiegająca od rzeczywistości (faktyczna wartość hipotek).

Continue reading