Mit o korzystnym wpływie imigracji

Ponieważ ludność Afryki podwaja się, jej część będzie napływać do Europy w celach zarobkowych lub jako uchodźcy. Będą napływać licznie, a jeśli przybędą tu z otwartym umysłem, to poprawią wyniki naszej gospodarki, ponieważ my się starzejemy. Jesteśmy coraz starsi. Będziemy potrzebować ich młodzieńczej energii do pracy. Takie są statystyczne fakty i dane demograficzne… cóż, demografia stanowi o przyszłości.

Takie oświadczenie wygłosił w irlandzkiej Wspólnej Komisji Spraw Zagranicznych i Handlu oraz Obrony Jamie Drummond, dyrektor wykonawczy ONE, grupy nacisku “działającej przeciwko skrajnemu ubóstwu oraz na rzecz transformacji gospodarek rozwijających się i osiągnięcia zrównoważonego rozwoju”, w skład której wchodzą takie osobistości jak Bono, wokalista U2; David Cameron, były premier Wielkiej Brytanii; Lawrence Summers, były sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych.
Continue reading

TARGET 2 – zagrożenie dla Strefy Euro

Euro istnieje od ponad 20 lat. Rosyjski rubel transferowy przeżył 25 lat. Obie waluty mają coś wspólnego: ich historia to bynajmniej nie pasmo sukcesów.

Wprowadzenie rubla transferowego miało umożliwić wolny handel między państwami bloku wschodniego. Stworzenie wspólnego systemu rozliczeń doprowadziło do tego, że kursy wymiany NRD-owskiej marki, złotego, forinta, lewa, a nawet mongolskiego tugrika były narzucane przez Związek Radziecki, bez uwzględniania siły nabywczej poszczególnych walut. W latach 60-tych bułgarski lew był o 20% niedoszacowany, a nasza waluta przeszacowana o 45%. A ponieważ rubel transferowy był niewymienialny na zachodnie waluty, pozostawał iluzją i środkiem dzięki któremu Związek Radziecki bogacił się/równoważył swój budżet kosztem krajów satelickich: Rosjanie kupowali za waluty wymienialne surowce, żywność, towary i sprzedawali je swoim „socjalistycznym przyjaciołom“ za ruble transferowe. Międzynarodowy Bank Współpracy Gospodarczej w Moskwie, który dokonywał wszystkich transakcji w rublach transferowych, zamiatał rzeczywiste salda, deficyty i nadwyżki handlowe pod dywan. Kiedy Związek Radziecki padł, okazało się, że jest on winny swoim „braciom“ potężne sumy. Continue reading

Nowa norma w Europie: rosnąca populacja, malejące PKB

Czołowi europejscy politycy oraz ekonomiści twierdzą, że imigranci są niezbędni dla gospodarczego rozwoju. Naturalizacja cudzoziemców w ramach realizacji programu etnicznej wymiany (co przypomina zalewanie Tybetu Chińczykami) stała się kamieniem węgielnym polityki większości europejskich państw. Zastąpienie wymierającej populacji pracownikami z Afryki oraz Bliskiego Wschodu ma ocalić krajowe gospodarki oraz wesprzeć systemy emerytalne, jak również pobudzić wzrost gospodarczy. Jednak podstawowe wskaźniki ekonomiczne pokazują, że jest odwrotnie Continue reading

Turcja za wszelką cenę zapewni sobie dostawy energii

Problemy ekonomiczne związane z amerykańskimi sankcjami i spadkiem wartości liry tureckiej spowodują pogłębienie się i tak już rekordowego deficytu handlowego, którego obecnie połowę wartości stanowi import energii. W 2017 wyniósł on 77 mld USD, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w 2016. Celem Prezydenta Erdoğana jest stworzenie z Turcji lokalnego mocarstwa Do czego niezbędna jest niezależność energetyczna, a tę można osiągnąć poprzez okupację pól naftowych w Kirkuku oraz przejęcie cypryjskich złóż gazowych.

Continue reading

Niemożliwe! Patron Unii Europejskiej był istnym rasistą

Kanclerz Niemiec Merkel, obok wielu innych osobistości, otrzymała dwie prestiżowe nagrody, które wiążą się z Richardem Coudenhove-Kalergi i jego obłędnymi, pełnymi rasistowskich poglądów, ideami. Żadna gazeta, program informacyjny czy należąca do głównego nurtu strona internetowa nie kwapi się z przedstawieniem poglądów tego “wielkiego” współczesnego myśliciela. Chcemy wypełnić tę lukę i udostępnić naszym czytelnikom informacje o Richardzie Coudenhove-Kalergim.

W Unii Europejskiej są dwie prestiżowe nagrody: Nagroda Karola Wielkiego i Nagroda Europejska. Pierwsza jest przyznawana corocznie przez niemieckie miasto Akwizgran, a druga co dwa lata przez Europejskie Towarzystwo Coudenhove-Kalergi (wcześniej znane jako Fundacja Coudenhove-Kalergi), założone w 1978 r. “przez Unię Paneuropejską – sześć lat po śmierci tego wielkiego myśliciela europejskiego”. Continue reading

Hiszpania nowym oknem dla afrykańskich imigrantów

Jeszcze rok temu najwięcej afrykańskich „uchodźców” przybywało do Włoch właśnie z Libii. Działania zmierzające do ukrócenia tego procederu podjęte przez premiera Giuseppe Conte oraz ministra spraw wewnętrznych Matteo Salviniego we współpracy z libijskimi władzami i libijską strażą przybrzeżną spowodowały, że Italia przestała być głównym szlakiem migracyjnym. Nowym oknem dla afrykańskich migrantów, chcących przedostać się do Europy, stała się Hiszpania.

Liczba imigrantów przybywających na Stary Kontynent przez Półwysep Iberyjski rośnie z roku na rok. Od początku stycznia do 5 sierpnia drogą morską do Europy dotarło łącznie ponad 59 tys. imigrantów, z czego do Włoch niespełna 19 tys., a do Grecji ponad 16 tys., zaś do Hiszpanii prawie 24 tys.,czyli ponad 40% wszystkich tzw. uchodźców przybywających na Stary Kontynent.

Continue reading

Wysoce płodne kobiety z Afryki to tajemnica wysokiego wskaźnika urodzeń w Szwecji

Całkiem przez przypadek Szwedzki Urząd Statystyczny (Official Statistics of Sweden) ujawnił, że Szwecja importuje płodne Afrykanki, aby ukryć niepowodzenie przyjaznej dzieciom polityki tego kraju.

Wszystkie twórcze białe narody zwijają się demograficznie i Szwecja nie jest wyjątkiem. Władze feministyczne w Szwecji utrzymują, że mogą połączyć równość płci, co między innymi przekłada się na wysoki udział kobiet na rynku pracy, z liczbą urodzeń, która jest wystarczająca do utrzymania państwa opiekuńczego. Szwedzkie media i naukowcy nieustannie głosili, że Szwedki wyróżniają się pod względem dzietności. Powszechnie znany jest fakt, że poziom dzietności w Szwecji zbliża się do wielkości 2,1 zapewniającej wymienialność pokoleń.

Jednak bliższe spojrzenie na dane ujawniło, że w Szwecji płodność kobiet jest niewielka i wynosi 1,66, czyli jest tak niska jak w Holandii i nieco lepsza niż w Niemczech. Dane Szwedzkiego Urzędu Statystycznego pokazują, że Szwecja importuje bardzo płodne kobiety z najuboższych krajów świata, aby osiągnąć założone cele demograficzne. Continue reading