De drie grootste gevaren voor Nederland (vertaald uit het Duits)

I. Demografie

De autochtone bevolking van Nederland neemt sterk af. De drommen migranten die hierheen worden gebracht, vullen de arbeidsbureaus niet; in plaats daarvan vullen ze de zakken van de bendes en de ontwikkelaars die door de overheid gefinancierde woningbouwprojecten voor de migranten bouwen. Gigantische sociale uitkeringen voor migranten moeten hen aanmoedigen om niet te werken en veel kinderen te krijgen, zodat de demografische kloof van Nederland wordt opgevuld. Toch zou de demografische kloof eerder moeten worden opgevuld door werkende professionals en niet door de onderwijsachtergestelde nieuwkomers uit de Derde Wereld die alleen maar geld beuren en niets produceren. Mensen die bij ASML werken, kwamen bijvoorbeeld niet met rubberbootjes via de Middellandse Zee naar Rotterdam naar Nederland. Het zijn vaak buitenlanders, maar ze moeten een zwaar sollicitatieproces doorlopen en worden specifiek uitgekozen.

Zoals onze redactiecollega en zijn team ooit met behulp van Cerberus 2.0-software hebben berekend, zullen de Nederlanders uiterlijk in 2070 een minderheid in hun land vormen. In een aparte video hebben we de demografische ontwikkelingen geïllustreerd.

In het mooie Nederland van de toekomst zal alles anders zijn. Feestdagen zullen heel anders gevierd worden, bijvoorbeeld 5 december. Zwarte Piet zal de witte baard van Sinterklaas dragen en de witte Sinterklaas zal hem dienen. Zo zou het moeten zijn in de nieuwe mooie wereld zonder racisme.

Pakjesavond is niet veranderd sinds 1664, toen Jan Steen zijn “Het Sint Nicolaasfeest” schilderde (Rijksmuseum, Amsterdam).

II. De Euro

Nederlanders werken hard en kunnen straks pas op 67-jarige leeftijd met pensioen. Hoe is dit verenigbaar met Italië en Frankrijk, de landen in de gemeenschappelijke eurozone, waar de pensioenleeftijd 62 jaar is?

Niet iedereen binnen de Nederlandse elites is blind. Voormalig minister van Financiën Hans Hoogervorst heeft lang volgehouden dat de euro niet langer houdbaar is. In een interview met dagblad De Telegraaf zei de econoom: “Als Nederland nu tot de eurozone zou toetreden en de gemeenschappelijke munt zou invoeren, zou dat waanzin zijn (De Telegraaf).”

Hoogervorst spaarde de Europese Centrale Bank (ECB), die al jaren de schulden van zwakke landen in de eurozone financiert, niet. “Vanwege het beleid van de ECB in landen met schulden als Italië dacht men dat alle remmen konden worden losgelaten.”

Ook voormalig DNB-hoofd hoogleraar Lex Hoogduin is kritisch over de eenheidsmunt:

De eurozone heeft vrijwel alle regels genegeerd die in de jaren negentig zijn overeengekomen en neemt nu de kenmerken aan van een Latijnse (Zuid-Europese of Frans-Italiaanse) monetaire unie. Zo’n Latijnse monetaire unie heeft onder meer hoge inflatie en lage rentetarieven, en in een dergelijke omgeving is een op kapitaal gebaseerd pensioenstelsel onhoudbaar’, aldus Hoogduin. “Nederland is het enige van de 19 landen van de eurozone met een dergelijk kapitaalgebaseerd pensioenstelsel. Het spaargeld van gepensioneerden in zo’n op kapitaal gebaseerd systeem smelt weg bij hoge inflatie en lage rentetarieven.” Hoogduin is het eens met toenmalig VVD-voorzitter Frits Bolkestein, die vóór de millenniumwisseling waarschuwde dat het Nederlandse pensioenstelsel in de eurozone onhoudbaar zou blijken. (Wynias Week) (Er komt een nieuw stelsel, afwachten hoe dat gaat. red.) 

III. De eco-terreur

Het lijkt erop dat de dagen van centraal geleide economieën in het Oostblok tot het verleden behoren, maar als je naar allerlei beperkingen, limieten en emissierechten van de EU kijkt, zou je kunnen zeggen dat het socialisme en Lenin voortleven in het Westen. Het ecologisch totalitarisme lijkt een zware tol te eisen, vooral in Nederland.

Een jaar geleden besloten de centrale planners van Nederland om de uitstoot van stikstof en ammoniak in 2030 te beperken. Het doel was om de uitstoot in 2030 met 50 procent te verminderen, en in sommige delen van het land zelfs met 70 procent, wat zou neerkomen op een vermindering van de landbouwproductie. productie met een derde. Hoe verbaasd waren de trawanten van Mark Rutte, de oude ‘liberale’ revolutionairen, toen boeren de straat op gingen en de grond rond het huis van de minister verantwoordelijk voor eco-hervorming dik werd bestrooid met verse mest. De groene revolutionairen kwamen tussenbeide in de stijl van de Rode Garde: bij Heerenveen werden de demonstranten met scherp beschoten omdat de regering van Rutte in de zak van de bouwsector en industriële lobby zat: zo’n radicaal plan om de uitstoot van stikstofoxide en ammoniak terug te dringen was slechts een voorwendsel voor onteigening of omzetting van landbouwgrond in industriegrond of nederzettingen voor migranten, wat overigens in de praktijk zou leiden tot meer vervuiling in het algemeen en luchtvervuiling in het bijzonder.

De boeren, die de sleutelsector van de Nederlandse economie vertegenwoordigen (de landbouwexport alleen al is 105 miljard euro waard), kwamen samen en vormden hun eigen partij – BBB. Sinds 15 maart van dit jaar, toen de BBB de verkiezingen won, zou elke premier in Europa vijf keer moeten nadenken voordat hij een klimaatkruistocht aankondigde. Zoals een van de demonstranten van 2022 tegen een verslaggever van radiostation BNR zei: “Klimaatfreaks moeten ook eten.”

Maar de strijd tegen de freaks uit Brussel zal niet zo gemakkelijk gewonnen worden. Ze zullen hun kwaad blijven doen omdat ze in hun ideologie geloven. Het is eigenlijk hun religie. Menu
More