Global Analysis from the European Perspective. Preparing for the world of tomorrow


Informacje o ponownym publikowaniu artykułu ze strony Gefira.org

Nasze artykuły publikujemy na licencji Creative Commons (PL). Ponieważ chcemy, aby przepływ informacji był swobodny, nie mamy nic przeciwko temu, by nasze teksty były powielane na innych stronach internetowych lub w formie drukowanej. Jedynym warunkiem, który stawiamy, to przestrzeganie następujących zasad:

  • Nie wolno edytować i zmieniać naszych artykułów. Nawet niewielkie zmiany należy z nami uzgadniać.
  • Należy podawać autora artykułu, źródło oraz URL naszej strony głównej, najlepiej na początku przytaczanego tekstu.
  • Nie wolno sprzedawać naszych artykułów ani czerpać z nich żadnych innych korzyści majątkowych, ale można je publikować na stronach, na których są reklamy.
  • Wszystkie wykresy i większość grafik jest naszego autorstwa lub mamy do nich licencje, jednak niektóre z obrazów mogą nie posiadać licencji na ich ponowną publikację, dlatego w przypadkach wątpliwych lepiej ich nie używać. To samo dotyczy zamieszczanych przez nas filmów.

Przypadki szczególne:

  • Fragmenty: można ograniczać się do publikacji kilku pierwszych akapitów, a w dalszej części zawrzeć link, który będzie odsyłał do całego artykułu na naszej stronie.
  • Cytaty: można przytaczać teksty naszych autorów pod warunkiem podania URL.
  • Tłumaczenia: publikujemy artykuły po angielsku, niemiecku, polsku, francusku i włosku. Można je przekładać na inne języki, przy czym, co oczywiste, zmiany w ich przekazie są niedopuszczalne.
  • Formularze zgody/prawa autorskie: nie wymagamy podpisywania formularzy na publikowanie naszych artykułów.
  • Drukowanie: nasze artykuły w formie drukowanej nie muszą mieć odsyłaczy do źródeł.

W przypadku nieprzestrzegania niniejszych wymogów, mamy prawo żądać dostosowania się do nich bądź usunięcia naszego materiału.

Pytania proszę słać na editorgefira.org, podając w temacie korespondencji „Publikacja artykułu ze strony Gefira.org”.

Zespół Gefira.org

 
Menu
More