Global Analysis from the European Perspective. Preparing for the world of tomorrow
Szwecja: eskalacja przestępczości spowodowana wzrostem liczebności imigrantów

Malmö, niegdyś spokojne przemysłowo-portowe miasto. Spokój, którego dzisiaj już tam nie doświadczymy, ustąpił miejsca wszechobecnej przemocy: strzelaniny, gwałty, rabunki i napady na sklepy są na porządku dziennym. Szwedzi wyjeżdżają z Malmö, ponieważ policja nie jest w stanie zapanować nad postępującym bezprawiem. Powód? Gwałtowny wzrost liczby imigrantów. Podobnie jest w innych regionach Szwecji: władze nie radzą sobie z eskalacją przestępczości, czego jednym z dowodów jest ich bierność, gdy jednego sierpniowego wieczoru w kilku szwedzkich miastach spalono prawie 100 samochodów.

Wzrost demograficzny oparty na imigrantach
Nasilenie się przestępczości tłumaczy się przyrostem liczby ludności.1)Brotten, skulderna, bakgrunden – sanningen om de gängkriminella i Stockholm, Expressen 2017-06-30.Nasze obliczenia pokazują, że w ciągu siedemnastu lat (2000-2017), kiedy to napłynęło 1,76 mln imigrantów a liczba mieszkańców zwiększyła się o 12%, suma zarejestrowanych aktów poważnego łamania prawa powiększyła się o 25%. Nie da się zatem zaprzeczyć, że natężenie bezprawia związane jest z przybywaniem obcokrajowców.

Zespół Gefiry wykazał, że powiększa się dysproporcja w dzietności między imigrantami a Szwedami.2)Wysoce płodne kobiety z Afryki to tajemnica wysokiego wskaźnika urodzeń w Szwecji, Gefira 2018-08-14.Podczas gdy oficjalny współczynnik dzietności wynosi 1,9, statystyczna Szwedka posiada 1,6 dzieci, zaś kobieta osiedlona w tym skandynawskim kraju, ale urodzona poza nim rodzi 2,3 (dzietność tych urodzonych poza Europą wynosi 3,2). Oznacza to, że za wzrost demograficzny odpowiadają mniejszości narodowe, a zwłaszcza imigranci z Bliskiego Wschodu oraz Afryki. Biorąc pod uwagę utrzymującą się tendencję, w 2070 populacja w Szwecji osiągnie 13 mln, z czego rodowici mieszkańcy stanowić będą jedynie 50% społeczeństwa.3)Szwecja pozostanie Szwecją, ale tylko z nazwy, Gefira 2018-07-27.

Intensyfikacja przestępczości a imigracja
Liczba popełnianych wykroczeń i zbrodni nasila się znaczniej szybciej niż następuje przyrost demograficzny. W okresie od 2000 do 2017 największą zmianę odnotowano w liczbie zbrodni przeciwko życiu i zdrowiu (m. in. zabójstwo lub jego usiłowanie, nieumyślne spowodowanie śmierci, namawianie do samobójstwa i inne działania, w wyniku których dochodzi do śmierci ofiary lub ciężkiego albo średniego uszczerbku na zdrowiu): w 2000 popełniono ich łącznie 61 788, zaś w 2017 aż 91 127, co stanowi wzrost o 47%. Najbardziej zauważalne jest zwiększenie się liczby oszustw o 413%, gwałtów o 364%, zbrodni na tle seksualnym o 252%, morderstw o 249% oraz napadów o 143%.

Problemem stały się również zorganizowane grupy przestępcze oraz posiadanie broni palnej. Liczba morderstw z jej użyciem zmieniła się z 8 w 2006 do 43 w 2017,4)Siffrorna visar: Kraftig ökning av dödsskjutningar, SVT Nyheter 2018-01-20.zaś w liczba jej konfiskat zwiększyła się ponad dwukrotnie w ostatnich czterech latach.5)Violence on the rise in Sweden’s nearly-full prisons, The Local 2018-07-12.Informacje dotyczące zeszłego roku pokazują, że 90% zabójstw dokonanych i usiłowanych z jej użyciem zostało popełnionych przez imigrantów lub osoby, których co najmniej jeden rodzic nie jest Szwedem.6)Vanligt med utländsk bakgrund bland unga män som skjuter, Dagens Nyheter 2017-05-20.

Dane policji wskazują, że obszary o najwyższych wskaźnikach przestępczości to tereny, gdzie odsetek obcokrajowców wynosi powyżej 50%.7)Myndighetsgemensam lägesbild om organiserad brottslighet 2018-2019, Polisen 2017.Imigranci pierwszego oraz drugiego pokolenia częściej wchodzą w kolizję z prawem niż rodowici Szwedzi.8)Are Children of Immigrants Born in Sweden More Law-Abiding Than Immigrants? A Reconsideration, Sage Journals 2013-04-30.Cudzoziemcy są również trzy razy częściej podejrzewani o brutalną napaść, czterokrotnie o zabójstwa i rabunek oraz pięciokrotnie o przestępstwa seksualne.9)Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet, Brottsförebyggande rådet 2005.Najwięcej zbrodni popełniają osoby pochodzące z Afryki i Bliskiego Wschodu, a najmniej przyjezdni z Europy, Azji Południowo-Wschodniej oraz Ameryki Północnej.10)Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet, Brottsförebyggande rådet 2005.Koszt związany z utrzymaniem prawa i pokrywaniem zniszczeń i szkód wynosi 20 mld SEK (prawie 2 mld euro) rocznie.11)Svårt föra över utländska fångar, Aftonbladet 2018-07-15.

Szwedzi stanowią mniejszość w więźniach
Mimo, że różne źródła podają odmienne dane, to zauważalna jest tendencja powiększania się populacji imigrantów w więźniach. World Prison Brief wskazuje, że w 2016 osoby z zagranicy stanowić miały 22% wszystkich osadzonych.12)Sweden – World Prison Brief data, Prison Studies.Jednak inne statystyki dowodzą, że między 2003 a 2013 nastąpił wzrost populacji cudzoziemców w stosunku do wszystkich skazanych z 26% do 35%.13)More foreign prisoners in Swedish jails, Sveriges Radio 2013-08-23.Według raportu, który wyciekł z policyjnych źródeł, okazuje się, że 45% skazanych na karę pozbawienia wolności w latach 2004-2014 to imigranci.14)Gigantisk databas över invandrares brott – sajten polisanmäls, Fria Tider 2017-12-04.Zestawiając ze sobą informacje publikowane przez Szwedzką Krajową Radę ds. Zapobiegania Przestępczości oraz Szwedzką Służbę Więzienną, rocznie do więzień trafia około 8500 osób,15)The Prison and Probation Service, Brottsförebyggande rådet.z czego 3000 z nich, czyli 35%, to obcokrajowcy.16)Svårt föra över utländska fångar, Aftonbladet 2018-07-15.Nie posiadamy danych dotyczących osadzonych, których przynajmniej jeden rodzic jest cudzoziemcem, jednak przypuszczamy, że suma imigrantów pierwszego i drugiego pokolenia może przekraczać 50%.

Szwedzcy urzędnicy albo nie dostrzegają związku wzrostu przestępczości z liczbą imigrantów, albo, kierując się zasadami politycznej poprawności, udają, że jej nie dostrzegają.17)Kriminologen: Osäkert om brotten ökar, SVT Nyheter 2018-05-14.Rząd utrzymuje, że liczba ofiar naruszenia prawa zasadniczo się nie zmieniła. Owszem, można odnotować spadek liczby włamań, kradzieży pojazdów i w sklepach, a nawet rabunkach, ale są to przewinienia nie zagrażające bezpośrednio życiu.

System więzienny nieudolny i niewydolny
Również szwedzki system penitencjarny odczuwa ciężar wzrostu przestępczości. Mimo że władze chwalą się spadkiem liczby ukaranych,18)Sweden to Trump: Immigrants aren’t causing a crime wave, USA Today 2017-02-22.a także możliwością odbywania kary w domu (w przypadku wyroków do 6 miesięcy pozbawienia wolności, w którym to czasie delikwent poddawany jest intensywnemu nadzorowi z monitoringiem elektronicznym), to dziwnym trafem zapełnienie szwedzkich wiezień wzrosło do poziomu 95%. Oznacza to również, że władze nie są przygotowane na eskalację przestępczości. Problemem stała się również przemoc więźniów względem pracowników zakładów karnych: w 2017 odnotowano wzrost o 39% – w porównaniu do 2016 – ataków na strażników, w których 91 zostało rannych.19)Violence on the rise in Sweden’s nearly-full prisons, The Local 2018-07-12.

Rządowa demagogia versus rzeczywistość
Władze kwestionują również wzrost liczby zgłaszanych gwałtów, uznając że nie jest on spowodowany większą częstotliwością popełnienia tego przestępstwa poprzez rozszerzeniem jej ustawowej definicji. Rząd wskazuje m. in. na to, że gdy jedna ofiara zostanie zgwałcona kilkukrotnie przez tę samą osobę, to każdy tego typu czyn traktowany jest jako osobne zdarzenie, podczas gdy w innym krajach zdarzenie tego typu byłoby traktowano jako pojedyncze zgłoszenie.20)Facts about migration, integration and crime in Sweden, Government Offices Of Sweden 2017-02-23.Jednak dane Rady ds. Zapobiegania Przestępstwom wskazują, że mimo zmianom rozszerzającym pojęcie tej zbrodni, zwiększyła się liczba ofiar przestępstw seksualnych,21)Nationella trygghetsundersökningen 2017, Brottsförebyggande rådet 2018.co świadczy o rosnącej skali tego zjawiska. Na podstawie statystyk z 2015 można wskazać, że zbrodnie na tle seksualnym skierowane przeciwko kobietom są zdecydowanie częściej, bo aż w 80%, popełniane przez obcokrajowców.22)Lägesbild över sexuella ofredanden samt förslag till åtgärder, Polisen 2016-05-16.

Równolegle do tego rząd usprawiedliwia przewinienia dokonywane przez imigrantów tym, że wynikają one ze stresu związanego z doświadczeniem tortur czy śmiercią bliskiej osoby.23)Facts about migration, integration and crime in Sweden, Government Offices of Sweden 2017-02-23.Ale jak to?! Przecież zdaniem oficjeli imigranci nie odpowiadają za większą przestępczość?! Kolejnym urzędniczym argumentem mającym tłumaczyć większą tendencję do łamania prawa wśród przybyszów są różnice społeczno-gospodarcze a także rzekoma dyskryminacja cudzoziemców przez organy ścigania.

Powyższe dane potwierdzają wysoką zależność między wzrostem liczby imigrantów a przemocą. Biorąc pod uwagę ciągłe zalewanie Szwecji przez tzw. uchodźców, a także wysoką dzietność nieszwedzkich kobiet, przypuszczamy, że eskalacja przestępczości dopiero nastąpi. Walki, które toczą się w Malmö, Sztokholmie, czy Göteborgu, przerodzą się w regularną wojnę. Spodziewamy się, że władze za moment nie będą w stanie poradzić sobie z nasilającym się bezprawiem.

References   [ + ]

1. Brotten, skulderna, bakgrunden – sanningen om de gängkriminella i Stockholm, Expressen 2017-06-30.
2. Wysoce płodne kobiety z Afryki to tajemnica wysokiego wskaźnika urodzeń w Szwecji, Gefira 2018-08-14.
3. Szwecja pozostanie Szwecją, ale tylko z nazwy, Gefira 2018-07-27.
4. Siffrorna visar: Kraftig ökning av dödsskjutningar, SVT Nyheter 2018-01-20.
5, 19. Violence on the rise in Sweden’s nearly-full prisons, The Local 2018-07-12.
6. Vanligt med utländsk bakgrund bland unga män som skjuter, Dagens Nyheter 2017-05-20.
7. Myndighetsgemensam lägesbild om organiserad brottslighet 2018-2019, Polisen 2017.
8. Are Children of Immigrants Born in Sweden More Law-Abiding Than Immigrants? A Reconsideration, Sage Journals 2013-04-30.
9, 10. Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet, Brottsförebyggande rådet 2005.
11, 16. Svårt föra över utländska fångar, Aftonbladet 2018-07-15.
12. Sweden – World Prison Brief data, Prison Studies.
13. More foreign prisoners in Swedish jails, Sveriges Radio 2013-08-23.
14. Gigantisk databas över invandrares brott – sajten polisanmäls, Fria Tider 2017-12-04.
15. The Prison and Probation Service, Brottsförebyggande rådet.
17. Kriminologen: Osäkert om brotten ökar, SVT Nyheter 2018-05-14.
18. Sweden to Trump: Immigrants aren’t causing a crime wave, USA Today 2017-02-22.
20. Facts about migration, integration and crime in Sweden, Government Offices Of Sweden 2017-02-23.
21. Nationella trygghetsundersökningen 2017, Brottsförebyggande rådet 2018.
22. Lägesbild över sexuella ofredanden samt förslag till åtgärder, Polisen 2016-05-16.
23. Facts about migration, integration and crime in Sweden, Government Offices of Sweden 2017-02-23.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


GEFIRA provides in-depth and comprehensive analysis of and valuable insight into current events that investors, financial planners and politicians need to know to anticipate the world of tomorrow; it is intended for professional and non-professional readers.

Yearly subscription: 10 issues for €225/$250
Renewal: €160/$175

The Gefira bulletin is available in ENGLISH, GERMAN and SPANISH.

 
Menu
More