Global Analysis from the European Perspective. Preparing for the world of tomorrow
Samochód Google’a pozbawi pracy 3,5 miliona osób

Na naszych oczach urzeczywistnia się technologia samosterowania samochodów i ciężarówek. Pytanie brzmi już nie czy, ale kiedy przestaniemy prowadzić samochody, a zamiast tego damy się prowadzić przez nie. Inżynierowie i producenci Google’a, Tesli czy Daimlera rozpływają się nad dogodnościami i możliwymi zastosowaniami nowych, samojezdnych samochodów. Co jednak stanie się z 6 000 000 zawodowych kierowców z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, których praca stanie pod znakiem zapytania? Czy ktoś się nad tym zastanawiał?

Employment by Mode of Transport in the EU, USA graph FINAL FINAL FINAL

* Dane Eurostatu odnoszą się do transportu i magazynowania (włączając w to usługi pocztowe i kurierskie oraz usługi związane z przeprowadzkami); dane z USA dotyczą kierowców ciężarówek i kierowców zajmujących się sprzedażą
** Dane Eurostatu zawierają liczbę kierowców wszelkich miejskich i podmiejskich sieci transportowych (autobusy, tramwaje, trolejbusy, koleje podziemne i podmiejskie); dane z USA dotyczą kierowców autobusów

Zawód kierowcy jest jednym z najpopularniejszych zarówno w Europie jak i USA. Sektor transportowy zatrudnia ponad 2% siły roboczej tych dwóch największych gospodarek. Szacunki Amerykańskiego Stowarzyszenia Kierowców Ciężarówek (American Trucking Association) mówią nawet o 3,5 miliona osób zatrudnionych w tej roli w USA1. W Europie liczba ta jest prawdopodobnie porównywalna (Eurostat dostarcza dokładne dane tylko za 2011 rok), natomiast liczba kierowców zatrudnionych do przewozu pasażerów jest trzy razy wyższa niż w USA (w Europie transport publiczny jest znacznie bardziej popularny).

Zatrudnienie w transporcie będzie wzrastało aż do lat 2020-2022. W USA oczekuje się wręcz niedoboru pracowników w tej branży, lecz wówczas dojdzie do przełomu. Rok „2020 będzie pierwszym, w którym niektóre z rozwiązań zaczną być wprowadzane do pojazdów,” twierdzi Brian Brockman (Nissan), cytowany przez serwis HybridCars.com2. Z początku system samosterowania może jedynie pokryć niedobory pracy, ale w ciągu kilku kolejnych lat zacznie zastępować również i już zatrudnionych kierowców. Począwszy od 2020 roku, proces powinien postępować szybko i w latach 2025-2030 będzie możliwość, by pozbywać się „ludzkich” kierowców z dróg3.

Oczywiście nie każdy kierowca straci swoją pracę, ponieważ pewien rodzaj kontroli ludzkiej wciąż będzie niezbędny. Niektórzy kierowcy będą też w dalszym ciągu zatrudniani w usługach pocztowych i kurierskich (ktoś musi dostarczać paczki pod właściwy adres). Jednak, zgodnie z szacunkami naszego zespołu, do roku 2035 połowa kierowców samochodów ciężarowych i autobusów może zostać zastąpiona systemem samosterowania. Oznacza to likwidację przynajmniej 2 000 000 miejsc pracy w UE i 1 500 000 miejsc pracy w USA, w stosunkowo bardzo krótkim czasie.

Taka rewolucja będzie miała wpływ na rynek pracy i stopę bezrobocia. Mimo że sektor transportowy ma jeszcze przed sobą duże perspektywy rozwoju, to nie będzie to jednak równoznaczne ze zwiększeniem liczby miejsc zatrudnienia. Tak jak dotychczas, osobom słabiej wykształconym będzie trudniej znaleźć pracę, co może jeszcze bardziej pogłębić nierówności w uzyskiwaniu dochodów w poszczególnych krajach. Kryzys dotknie oczywiście także małe biznesy, takie jak przystanki dla ciężarówek i restauracje. Zyski, które czerpano z usług tego typu, będą zagrożone.

Dotychczasowe badania wskazują, że samo-jeżdżące samochody spowodują podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach i zmniejszenie kosztów w branży transportowej. Byłby to również “krok ku przyszłości”, inspirujący i spełniający marzenia wielu pisarzy science-fiction. Jednak, ta nowoczesna zmiana może zostać zatrzymana przez polityków i członków związków zawodowych, „martwiących się” o koszty społeczne. Nie będą się oni spieszyć z wyeliminowaniem barier prawnych, co umożliwiłoby wprowadzenie samosterujących ciężarówek na nasze drogi.

Źródła

1. Self-Driving Trucks Are Going to Hit Us Like a Human-Driven Truck Source: Medium.com 14-05-2015
Late last year, I took a road trip with my partner from our home in New Orleans, Louisiana to Orlando, Florida and as we drove by town after town…

2. US Could Get Nissan’s First Production Autonomous Cars In 2020 Source: 17-01-2014
Nissan Motors says its first autonomous drive car projected to be on sale in 2020 may be launched initially in the U.S.

3. Driverless convoy: Will truckers lose out to software? Source: BBC 26-05-2015
Sleepiness and stress are perennial risks for the long distance lorry driver, and accidents are sadly too frequent.


GEFIRA provides in-depth and comprehensive analysis of and valuable insight into current events that investors, financial planners and politicians need to know to anticipate the world of tomorrow; it is intended for professional and non-professional readers.

Yearly subscription: 10 issues for €225/$250
Renewal: €160/$175

The Gefira bulletin is available in ENGLISH, GERMAN and SPANISH.

 
Menu
More