Global Analysis from the European Perspective. Preparing for the world of tomorrow
Obłęd czyni te same rzeczy w ten sam sposób i oczekuje innego rezultatu

Pierwszy Maja w Moskwie, Warszawie, Pradze, Budapeszcie, Berlinie Wschodnim czy Bukareszcie. Ludzie, tj. robotnicy i chłopi z wiązankami kwiatów i plakatami maszerują wzdłuż trybuny, na szczycie której stoją ich ukochani przywódcy, pierwsi czy generalni sekretarze, komunistycznych lub socjalistycznych, robotniczych lub ludowych partii, w otoczeniu zaufanych i zahartowanych w boju towarzyszy międzynarodowego ruchu marksistowsko-leninowskiego. Podczas pochodu rozpromienieni ludzie machają czerwonymi flagami i niosą ogromne portrety najświętszych ze świętych – Marksa, Engelsa i Lenina – ręka w rękę z kukłami potępionych: Josipa Bros-Tito, Harry Trumana, Konrada Adenauera i wielu innych.

Demonstracja wyraża poparcie – tak, zgadliście – dla pokoju i demokracji oraz sprawiedliwości społecznej a także sprzeciw wobec wszystkiego, co wsteczne, czyli fanatyzmu, faszyzmu, nazizmu, nacjonalizmu, wiary, tradycji, autorytetów (wyłączając Marksa, Engelsa i Lenina) i tradycyjnej rodziny.

Dziś nie mamy do czynienia z pochodem pierwszomajowym. Oto parada karnawałowa. I nie odbywa się ona w Moskwie, Warszawie ani Berlinie Wschodnim pod koniec lat czterdziestych czy we wczesnych latach pięćdziesiątych. Odbywa się ona przeszło pięćdziesiąt lat później na Zachodzie. W Düsseldorfie, mówiąc dokładniej. Odbywa się ona rok w rok i cieszy się dużym powodzeniem u ludzi, którzy, jak myślą, należą do wolnego świata. Jest ona wyrazem poparcia dla, znowu zgadłeś czytelniku, demokracji, postępu i wolności, a skierowana jest przeciw tym, którzy zagrażają tym wartościom. Przeciw współczesnym Trumanom, Adenauerom, Titom: zdrajcom świętej sprawy.

Poprzednie pochody były organizowane przez władze, te nie są. Marksistowskie idee dostały się pod strzechy. Proszę porównać:

Przy czym przesunął się poziom moralnej akceptacji. Komuniści Europy Wschodniej przynajmniej nie upadli tak nisko, żeby uciekać się do przedstawiania sprośnych obrazów stosunków płciowych. Ale czasy się zmieniły i stały się – jakby tu powiedzieć – bardziej postępowe.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


GEFIRA provides in-depth and comprehensive analysis of and valuable insight into current events that investors, financial planners and politicians need to know to anticipate the world of tomorrow; it is intended for professional and non-professional readers.

Yearly subscription: 10 issues for €225/$250
Renewal: €160/$175

The Gefira bulletin is available in ENGLISH, GERMAN and SPANISH.

 
Menu
More