Global Analysis from the European Perspective. Preparing for the world of tomorrow
Teoria cywilizacji Feliksa Konecznego a upadek Europy

Stary Kontynent cierpi na śmiertelną chorobę, chorobę bezsilności. Do Europy przybyły miliony imigrantów, głównie z Bliskiego Wschodu i Afryki. Pozostałe miliony stoją u jej wrót. W wielu krajach zachodnioeuropejskich niewielkie grupy wyznawców islamu staną się wkrótce mniejszościami znaczącymi, a przez to politycznie wpływowymi. Od wielu lat na naszym kontynencie pozbawione zdrowego rozsądku elity propagują model społeczeństwa wielokulturowego. Tymczasem za altruizm i dobrą wolę Europejczycy otrzymują przemoc i śmierć w zamachach terrorystycznych. W Londynie, Hamburgu, Barcelonie, Paryżu i Amsterdamie toczy się konflikt między cywilizacjami. W przeciwieństwie do minionych wieków, obecna Europa straciła ducha i wolę walki.

Możemy tylko wspominać czasy, gdy w 1683 roku koalicja państw chrześcijańskich pod dowództwem polskiego króla Jana III Sobieskiego pokonała pod Wiedniem najeźdźcze wojska tureckie i obroniła Europę przed islamem. Żołnierzy ożywiał niezwyciężonym duchem ich dziedzictwa. Polski historyk Feliks Koneczny, twórca oryginalnej teorii cywilizacji, pisał o roli ludzkiego ducha w historii. Europejscy i amerykańscy czytelnicy znają „Zderzenie cywilizacji” Samuela Huntingtona, podczas gdy polski uczony opracował swoją teorię dużo wcześniej. Niektórzy eksperci twierdzą, że Huntington czerpał z myśli Konecznego.1)Profesor Feliks, Koneczny jako prekursor nauki o cywilizacjach Ireneusz Białkowski, 2009.

Feliks Koneczny sądził, że duch ludzki jest podstawowym czynnikiem, który daje początek religii, językowi i technice. Przykładowo, cywilizacja łacińska składa się z brytyjskiej, polskiej czy też hiszpańskiej kultury, ale jest szerszym pojęciem niż kultura, bo jest sposobem życia zbiorowego, który, żeby się utrwalić, musi funkcjonować przez kilka pokoleń. Historyk twierdził, że współcześnie istnieje siedem cywilizacji: arabska, bizantyjska, bramińska, chińska, łacińska, turańska i żydowska (jak i tybetańska i numidyjska, które są stadium szczątkowym) i zdefiniował pięć budujących cywilizację pojęć: dobro i prawdę (kategorie duchowe), zdrowie i dobrobyt (kategorie materialne) oraz piękno, które je łączy. Ludzie różnie postrzegają te pięć pojęć, więc w sposób naturalny tworzą takie zrzeszenia, których wspólnym mianownikiem jest takie samo ich rozumienie.

Cywilizacja łacińska narodziła się w Europie Zachodniej i Środkowej, po czym została przeniesiona do obu Ameryk. Czerpie ona z greckiego pojmowania obiektywnej prawdy (nauka), rzymskiego prawa i chrześcijańskiej moralności. Cywilizacja ta dąży do zapewnienia możliwie jak największego udziału w rządzeniu państwem każdej jednostce i ceni wysoko jej osobistą wolność. Uznaje wyższość etyki ponad prawem. Prawo jest podzielone na publiczne i prywatne. Nawet polityka i działania wojenne są podporządkowane wymogom etycznym.

Europa jest inna niż za życia Konecznego (1862-1949). Długi okres dobrobytu, konsumpcjonizm, beztroskie życie bez wojny plus neomarksistowska ideologia doprowadziły do upadku europejskiego ducha.

Oprócz cywilizacji łacińskiej mamy cywilizację turańską, która powstała na stepach Eurazji. Należało do niej imperium Czyngis-chana a także Afgańczycy, Turcy, Rosjanie i Kozacy (Ukraińcy). Właściwością tej cywilizacji jest struktura społeczna podobna do organizacji wojskowej, ponieważ, aby istnieć, musi ona dokonywać podbojów. Władca znajduje się ponad prawem i obywatele są jego własnością. Religia nie jest niezależna od państwa, do nauki nie przykłada się większego znaczenia.

Następną cywilizacją jest bizantyjska, gdzie religia jest zależna od państwa, które ma wszechogarniający wpływ na wszystkie dziedziny życia. Cywilizacja ta nie skończyła się wraz z upadkiem imperium cesarza Konstantyna Wielkiego, lecz została przeszczepiona na niemiecki grunt na przełomie IX i X wieku za sprawą Teofano (956-991), małżonki niemieckiego (Ottona I) i bratanicy bizantyjskiego cesarza (Jana I Tzimiskesa). Koneczny sądził, że cywilizacja bizantyjska ma negatywny wpływ na kraje Europy Zachodniej wprowadzając tam biurokrację i eliminując z życia zbiorowego etykę.

Uczony określa cywilizację żydowską jako sakralną, ponieważ życie jednostki i wspólnoty podporządkowane jest prawu religijnemu. Jej cechą charakterystyczną jest poczucie wybraństwa, które utorowało drogę podwójnym standardom w stosunku do żydów i gojów. Co ciekawe, historyk uważa, że ideologia III Rzeszy to przejęcie żydowskiego pojęcia wybraństwa na użytek niemiecki.

Europa jest miejscem, gdzie cywilizacja łacińska jest osłabiana przez cywilizacje bizantyjską, turańską i żydowską. Konieczny nie przewidział zagrożenia ze strony cywilizacji arabskiej. Twierdził, że cywilizacja tylko wtedy jest żywotna, gdy dąży do ekspansji. Jeżeli zaprzestanie ekspansji, zaczyna upadać. Zdrowe cywilizacje nie chcą mieszać się z innymi; przeciwnie, zmierzają do ich zniszczenia i zastąpienia. Ekspansja może być militarna albo pokojowa poprzez propagowanie swojego stylu życia i masową migrację, podobną do osadnictwa przed wiekami w Amerykach.

Imigranci przybywający teraz do Europy nie odgrywają takiej roli jak kiedyś osadnicy w Ameryce. Nie tworzą nowych wartości, nie wznoszą budynków, nie wytyczają dróg, nie budują miast, nie przywożą kapitału ani nowych idei. Zainteresowani są głównie korzyścią ekonomiczną. Aktualna migracja do USA i Europy jest nieporównywalna z europejską migracją na przeważnie niezamieszkały ląd w Australii i w Amerykach. Ekonomiczna i socjalna wyższość europejskiego i amerykańskiego społeczeństwa kusi dzisiejszych migrantów z Trzeciego Świata.

O stałości cywilizacji decyduje spójność jej wartości, które czynią ją odporną na obce wpływy. Koneczny mówił: „nigdy i nigdzie nie jest możliwe cywilizowanie dwiema metodami”. Według polskiego uczonego synteza cywilizacji jest niemożliwa. Próby łączenia różnych sposobów życia tworzą mieszankę, ale nigdy nową cywilizację. Mieszanki cywilizacyjne są niezdolne do rozwoju, ponieważ rozrywają je wewnętrzne sprzeczności.

Zarówno w odniesieniu do narodów jak i cywilizacji sztuczne połączenia skazane są na porażkę. Narody powstają samoistnie i rozwijają ducha wspólnoty, wspólną wolę i tradycję, którym hołdują ich członkowie. Dlatego nie było jugosłowiańskiego czy radzieckiego narodu; przeciwnie, Związek Radziecki i Jugosławia rozpadły się wzdłuż narodowych granic. Wewnętrzne kulturowe sprzeczności spowodowały upadek Austro-Węgier. Czesi i Słowacy nie chcieli żyć w jednym kraju. Katalończycy chcą opuścić Hiszpanię. W wielonarodowe, wielorasowe i wielokulturowe Indie oraz Republika Południowej Afryki są wstrząsane konfliktami. Z drugiej strony podzielone narody dążą do zjednoczenia. Przykład: ponowne zjednoczenie Niemiec lub Wietnamu. Możemy być pewni, że któregoś dnia Tajwan i Chiny a także Północna i Poludniowa Korea połączą się.

W „Wielości cywilizacji” Feliksa Konecznego możemy znaleźć argumenty i wyjaśnienia dotyczące aktualnej trudnej sytuacji w Europie. Napływ imigrantów jest śmiercią Starego Kontynentu.
Unia Europejska jako mieszanka cywilizacji łacińskiej, bizantyjskiej i żydowskiej, aktualnie wystawiona na zaciekły atak cywilizacji arabskiej nie ma szans na przetrwanie. Przynajmniej tak się dowiadujemy z dzieła Feliksa Konecznego.

Piśmiennictwo:

References   [ + ]

1. Profesor Feliks, Koneczny jako prekursor nauki o cywilizacjach Ireneusz Białkowski, 2009.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


GEFIRA provides in-depth and comprehensive analysis of and valuable insight into current events that investors, financial planners and politicians need to know to anticipate the world of tomorrow; it is intended for professional and non-professional readers.

Yearly subscription: 10 issues for €225/$250
Renewal: €160/$175

The Gefira bulletin is available in ENGLISH, GERMAN and SPANISH.

 
Menu
More