Global Analysis from the European Perspective. Preparing for the world of tomorrow
Czy chińska konsumpcja ropy naftowej rośnie szybciej niż jej produkcja w Stanach Zjednoczonych?

Jeśli wzrost produkcji ropy naftowej nie odpowiada chińskiemu zapotrzebowaniu na ten surowiec, spodziewamy się, że w ciągu dwóch lat jego cena przekroczy sto dolarów. Rosną szybko zarówno chińska konsumpcja jak i amerykańska produkcja ropy. Analitycy są szczególnie zainteresowani danymi dotyczącymi jej wydobycia w Stanach Zjednoczonych. Co tydzień Media finansowe komentują najnowsze informacje o produkcji i zużyciu ropy, powołując się na amerykańską Agencję Informacji Energetycznej (EIA). Dużym zainteresowaniem cieszą się także cotygodniowe raporty firmy analitycznej Baker Hughes dotyczące liczby platform wiertniczych. A co z chińskim zapotrzebowaniem na ropę? Analizy obejmujące zużycie oleju napędowego odnoszą się do niepełnych chińskich danych. Zużycie ropy w Państwie Środka jest dużą niewiadomą i może być znacznie wyższe szacunki Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) czy EIA. Co faktycznie wiemy o chińskich rezerwach strategicznych?

Rok 2017 ujawnił pewne zmiany na światowym rynku ropy. Po pierwsze, pomimo zwiększenia produkcji tego surowca w Stanach Zjednoczonych, magazynowane tam zapasy zmniejszyły się. Po drugie, gwałtowny wzrost importu ropy naftowej ze Stanów Zjednoczonych do Chin przyczynił się do tego, że Pekin stał się największym na świecie importerem tego surowca. Po trzecie, prognozy wskazują, że przed 2025 Państwo Środka wyprzedzi USA jako największego konsumenta nafty i będzie odpowiedzialne za 18-20% jej światowego zużycia.
Poziom produkcji ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych stale rośnie. W połowie lutego 2018 jej amerykańska produkcja wynosiła ponad 10,27 mln baryłek dziennie, co stanowi wzrost o 20% w stosunku do lutego 2016. Waszyngton stał się tym samym największym producentem tego surowca, wyprzedzając Arabię Saudyjską i Rosję.1)How soaring U.S. oil exports to China are transforming the global oil game, Reuters 2018-02-09.Zwiększone wydobycie ropy, wbrew temu co mogłoby się wydawać, nie ma odzwierciedlania we wzroście jej zapasów. Jeżeli porównamy różnicę poziomu rezerw ropy w danym tygodniu z analogicznym okresem sprzed roku, to zauważymy spadek poziomu zapasów, który ma miejsce od listopada 2015 (wyłączając sezonowe perturbacje).

W tym miejscu pojawia się pytanie: jeśli produkcja ropy wzrasta przy jednoczesnym spadku jej rezerw, to co się dzieje z wydobywanym surowcem? Odpowiedź daje analiza eksportu. W połowie lutego 2018 poziom eksportu wzrósł o prawie 68% w zestawieniu z analogicznym okresem ubiegłego roku i o około 500% w porównaniu z lutym 2016. Jednocześnie z rosnącą sprzedażą ropy naftowej, wzrasta eksport tego surowca do Chin. Jego relacja wskazuje na czterokrotnie większy udział pomiędzy grudniem 2016 a tym samym miesiącem w 2017.2)Petroleum & Other Liquids, U.S. Energy Information Administration.Tak więc Chiny w 2017 stały się największym światowym importerem ropy naftowej, a poziom importu tego surowca wyniósł 67,4% całości chińskiego popytu na ten produkt (około 32,6% to chińskie wydobycie ropy).3)Crude Oil Imports by Country, World’s Top Export 2018-01-29.China National Petroleum Corporation (CNPC) przewiduje, że chińskie zapotrzebowanie na naftę zwiększy się o 4,6% w 2018 i osiągnie 12 milionów baryłek dziennie (dane CNPC, OPEC, EIA i IEA są różne).4)CNPC forecasts Chinese 2018 oil demand to grow 5% to 12 million b/d, S&P Global 2018-01-16.Agencja Informacji Energetycznej przewiduje, że światowe zużycie ropy wzrośnie do 104 milionów baryłek dziennie w 2030.5)Annual Energy Outlook 2017, EIA.Z drugiej strony Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) prognozuje, że do 2025 popyt na omawiany surowiec będzie większy o 12 milionów baryłek dziennie.6)World Energy Outlook 2017, IEA.OPEC natomiast wskazuje, że obecna konsumpcja wynosi 98 milionów baryłek dziennie.7)Monthly Oil Market Report, OPEC 2018-02.Jeśli połączymy dane z różnych agencji możemy przewidzieć, że w 2025 popyt na ropę naftową osiągnie pomiędzy 108 a 109 milionów baryłek dziennie.


Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę wzrost liczby ludność w Chinach oraz prognozę dotyczącą liczby samochodów, spodziewamy się, że wzrost zużycia ropy naftowej będzie znacznie wyższy niż przewidują to wspomniane organizacje. Nasze wyniki wskazują, że w połowie przyszłej dekady konsumpcja ropy w Chinach osiągnie poziom od 19,6 do 24 mln baryłek dziennie. Tym samym za kilka lat poziom zużycia omawianego surowca w Państwie Środka będzie wyższy niż w Stanach Zjednoczonych. Oznacza to, że Chiny będą odpowiedzialne za 18-20% światowego zapotrzebowania na naftę. Jeśli wzrośnie dzienna konsumpcja, a Chiny będą chciały utrzymać rezerwy ropy wystarczające na 90 dni, to Pekin będzie musiał zwiększyć swoje strategiczne rezerwy paliwowe (SPR), aby zastąpić import w przypadku ewentualnego konfliktu z Waszyngtonem.8)China goes underground to expand its strategic oil reserves, Reuters 2016-01-06.Jeśli chińscy przywódcy chcą utrzymać 90-dniowy poziom SPR w 2025 roku, to rezerwy (przy utrzymaniu obecnego poziomu produkcji) wyniosą 1400-1800 milionów baryłek. Jest to ponad dwukrotnie więcej niż aktualny 90-dniowy poziom rezerw Stanów Zjednoczonych. Zmiana chińskiego popytu na ropę naftową jest równie ważna jak zmiana w produkcji ropy. Większe niż oczekiwano zużycie ropy w Chinach może być dużym zaskoczeniem.

References   [ + ]

1. How soaring U.S. oil exports to China are transforming the global oil game, Reuters 2018-02-09.
2. Petroleum & Other Liquids, U.S. Energy Information Administration.
3. Crude Oil Imports by Country, World’s Top Export 2018-01-29.
4. CNPC forecasts Chinese 2018 oil demand to grow 5% to 12 million b/d, S&P Global 2018-01-16.
5. Annual Energy Outlook 2017, EIA.
6. World Energy Outlook 2017, IEA.
7. Monthly Oil Market Report, OPEC 2018-02.
8. China goes underground to expand its strategic oil reserves, Reuters 2016-01-06.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


GEFIRA provides in-depth and comprehensive analysis of and valuable insight into current events that investors, financial planners and politicians need to know to anticipate the world of tomorrow; it is intended for professional and non-professional readers.

Yearly subscription: 10 issues for €225/$250
Renewal: €160/$175

The Gefira bulletin is available in ENGLISH, GERMAN and SPANISH.

 
Menu
More