Global Analysis from the European Perspective. Preparing for the world of tomorrow
Więcej muzułmanów potrzebnych w Europie, aby zrealizować saudyjskie marzenie!

Bez zorganizowanej i masowej migracji wszystkie populacje zachodnich i wschodnich państw skurczą się, a ponadto do końca tego wieku najbardziej produktywne i konsumpcyjne narody zmniejszą się o 60%. Społeczeństwo amerykańskie i europejskie stale rośnie, ponieważ rokrocznie przybywa do tych państw niespotykana liczba imigrantów. To nie jest spisek, ale fakt matematyczny. W Japonii – w kraju, który utrzymuje zamknięte granice – zużycie ropy od 2000 spadło o 25%. W wyniku nieuniknionego wyludnienia uprzemysłowionej części świata zapotrzebowanie na ten surowiec może zmaleć o co najmniej 40 milionów baryłek dziennie.

Aby utrzymać konsumpcję ropy na wysokim poziomie, w interesie Saudyjczyków jest ponowne zaludnianie Europy i Stanów Zjednoczonych ludźmi z Azji Środkowej i z Afryki. Profesor Bryan Caplan argumentował w The Economist, że siła robocza jest najcenniejszym na świecie towarem, a jej wartość zależy od lokalizacji. Zachodnie społeczeństwa są lepiej ustrukturyzowane i zorganizowane niż meksykańskie lub nigeryjskie, a niewykwalifikowani pracownicy będą bardziej produktywni fabryce w Niemczech lub gospodarstwie w Stanach Zjednoczonych niż w Afryce.1)The Economist powiada, że sprowadzenie 1.2 miliarda niewykwalifikowanych Czarnych do Europy podniesie światowe PKB, Gefira 2017-09-26.Spekulujący na Wall Street George Soros jest zdania, że Europa powinna przyjmować 500 000 migrantów co roku, finansując to długiem publicznym.2)Europe: A Better Plan for Refugees, The New York Review of Books 2016-04-09.Zdaje on sobie sprawę, że 60-procentowy spadek europejskiej społeczności o tyleż zmniejszy konsumpcję ropy. Depopulacja ograniczy światowe zapotrzebowanie na ropę o co najmniej jedną trzecią.

Nie mamy żadnych dowodów, że Arabia Saudyjska jest zaangażowana w bezpośrednie wsparcie masowej migracji do Europy lub do Stanów Zjednoczonych. Choć Saudyjczycy ułatwiają przyjmowanie uchodźców w Niemczech,3)Saudi Arabia offers Germany 200 mosques – one for every 100 refugees who arrived last weekend, The Independent 2015-09-10.to nigdy nie przyjmują ani jednego Afrykańczyka czy Afgańczyka w swoim kraju, ponieważ nie zyskują na tym gospodarczo.

Saudyjczycy wiedzą, że ich zachodni i azjatyccy konsumenci znikają i muszą przygotować kompleksowy plan. W 2016 saudyjski książę Mohammed Bin Salmana ogłosił program Suadi Vision 2030. Jego głównym celem jest zróżnicowanie gospodarki przez zmniejszenie uzależnienia przychodów od ropy naftowej, a tym samym zwiększenie wpływów z gałęzi gospodarki nie związanych z energetyką ze 44 mld USD do 267 mld USD w 2030. Plan przewiduje, że pieniądze potrzebne do zrównoważenia spadku dochodów związanych z ropą naftową zostaną uzyskane od większej liczby osób z Europy, Azji Wschodniej i Stanów Zjednoczonych, którzy przybywają do Arabii Saudyjskiej. Jednym z głównych celów zawartych w Saudi Vision 2030 jest zwiększenie liczby pielgrzymów przyjeżdżających do Mekki i Medyny z 8 do 30 mln.4)UPDATE 1-Turkey’s TAV seeks $250 mln bank loan for Saudi airports, Reuters 2017-05-16.Okazuje się, że wspieranie i finansowanie islamu za granicą to nie tylko obowiązek religijny, ale również model biznesowy.

Zanik Europejczyków i wynikający z tego niekorzystny wpływ na saudyjskie dochody z ropy (mniej Europejczyków jest równoznaczne ze spadkiem zapotrzebowania na ten surowiec) stanie się widoczny w latach 2025-2035. Malejący napływ obcych walut wynikający z mniejszego popytu na saudyjską ropę ze strony Europejczyków należy zastąpić dochodem pochodzącym z rosnącej liczby pielgrzymów przybywających do Arabii Saudyjskiej.

W 2016 do Arabii Saudyjskiej przybyło 18,05 mln turystów,5)UNWTO Tourism Highlights, 2017z czego 44% stanowili pielgrzymi (8mln). Przychody z turystyki w tym czasie stanowiły 12,14 mld USD.6)Saudi Arabia Tourism Revenues, Trading Economics.Jeden turysta wydał średnio 672,56 USD.

Zakładając, że cel zwiększenia liczby pielgrzymów do 30 mln w 2030 zostanie zrealizowany, możemy spodziewać się dwóch wariantów:

  1. optymistycznego, który zakłada taki sam udział pielgrzymów w grupie wszystkich turystów, jak w 2016 (spośród wszystkich turystów, 44% osób to pielgrzymi); według tej proporcji w 2030 Arabię Saudyjską odwiedzi 67,69 mln osób, z czego 30 mln stanowić będą pielgrzymi; przyniesie to przychód w wysokości 53,79 mld USD (uwzględniając inflację), czyli państwo zarobi średnio na jednej osobie 794,61 USD.
  2. pesymistycznego, który zakłada, że udział pielgrzymów w grupie wszystkich turystów wzrośnie z 44% w 2016 do 70% w 2030; według tego w 2030 do Arabii Saudyjskiej przybędzie 42,86 mln osób, z czego 30 mln stanowić będą pielgrzymi; da to przychód w wysokości 34,05 mld USD (uwzględniając inflację), czyli państwo zarobi średnio na jednej osobie 794,61 USD.

W 2016 wpływy z turystyki stanowiły 9% wszystkich przychodów budżetowych (całkowity budżet w 2015 to 528 mld SAR czyli 155 mld USD). Branża turystyczna stanowiła około 23% wpływów niezwiązanych z ropą naftową. W 2030 wpływy z turystyki stanowić będą jedynie 13% (w wariancie pesymistycznym) i 21% (w optymistycznym) wszystkich przychód niezwiązanych z handlem ropą.

W obu przedstawionych przypadkach przychody z turystki w 2030 wzrosną trzy lub ponad czterokrotnie. Jednak program Saudi Vision 2030 zakłada sześciokrotny wzrost wpływów budżetowych z innych gałęzi gospodarki niż tych powiązanych z ropą.

Saudyjska strategia będzie samonapędzającą się maszyną: z jednej strony będzie generować dochody z pielgrzymek do Mekki, które z kolei będą wykorzystywane do finansowania społeczności muzułmańskich w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Arabski eksport wahhabizmu i wahhabitów jest konieczny dla przetrwania Dynastii Saudów, ponieważ zwiększa on wpływ saudyjskiej rodziny królewskiej na całym świecie. Ponadto zapewnia im wymagane fundusze, nie wspominając o tym, że masowa migracja zapewnia ciągły popyt na ropę.

References   [ + ]

1. The Economist powiada, że sprowadzenie 1.2 miliarda niewykwalifikowanych Czarnych do Europy podniesie światowe PKB, Gefira 2017-09-26.
2. Europe: A Better Plan for Refugees, The New York Review of Books 2016-04-09.
3. Saudi Arabia offers Germany 200 mosques – one for every 100 refugees who arrived last weekend, The Independent 2015-09-10.
4. UPDATE 1-Turkey’s TAV seeks $250 mln bank loan for Saudi airports, Reuters 2017-05-16.
5. UNWTO Tourism Highlights, 2017
6. Saudi Arabia Tourism Revenues, Trading Economics.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


GEFIRA provides in-depth and comprehensive analysis of and valuable insight into current events that investors, financial planners and politicians need to know to anticipate the world of tomorrow; it is intended for professional and non-professional readers.

Yearly subscription: 10 issues for €225/$250
Renewal: €160/$175

The Gefira bulletin is available in ENGLISH, GERMAN and SPANISH.

 
Menu
More