Global Analysis from the European Perspective. Preparing for the world of tomorrow
Wysoce płodne kobiety z Afryki to tajemnica wysokiego wskaźnika urodzeń w Szwecji

Całkiem przez przypadek Szwedzki Urząd Statystyczny (Official Statistics of Sweden) ujawnił, że Szwecja importuje płodne Afrykanki, aby ukryć niepowodzenie przyjaznej dzieciom polityki tego kraju.

Wszystkie twórcze białe narody zwijają się demograficznie i Szwecja nie jest wyjątkiem. Władze feministyczne w Szwecji utrzymują, że mogą połączyć równość płci, co między innymi przekłada się na wysoki udział kobiet na rynku pracy, z liczbą urodzeń, która jest wystarczająca do utrzymania państwa opiekuńczego. Szwedzkie media i naukowcy nieustannie głosili, że Szwedki wyróżniają się pod względem dzietności. Powszechnie znany jest fakt, że poziom dzietności w Szwecji zbliża się do wielkości 2,1 zapewniającej wymienialność pokoleń.

Jednak bliższe spojrzenie na dane ujawniło, że w Szwecji płodność kobiet jest niewielka i wynosi 1,66, czyli jest tak niska jak w Holandii i nieco lepsza niż w Niemczech. Dane Szwedzkiego Urzędu Statystycznego pokazują, że Szwecja importuje bardzo płodne kobiety z najuboższych krajów świata, aby osiągnąć założone cele demograficzne.

W wielu pracach naukowych chwali się rząd szwedzki, że jest w stanie spowodować większą dzietność niż wynosi średnia europejska. W artykule naukowym opublikowanym w 2014 r. stwierdzono: “Ambitna polityka prorodzinna jest powszechnie postrzegana jako główny powód silnej pozycji kobiet na rynku pracy (aktywność zawodowa Szwedek należy do najwyższych w UE), ale także stosunkowo wysokiej dzietności (prawie na poziomie zastępowalności pokoleń) i jednego z najniższych w UE poziomów ubóstwa. Na ten sukces złożyły się hojne świadczenia rodzinne, elastyczne urlopy i godziny pracy dla rodziców oraz przystępną, wysokiej jakości opiekę nad dziećmi”.1)Family Policies: Sweden (2014), Perfar – Population Europe Resource Finder and Archive.

Naukowcy wiedzą, że istnieje różnica w płodności pomiędzy Europejkami i nie-Europejkami. Nieuwzględnianie tego faktu może prowadzić do błędnych wniosków. Szwedzki Urząd Statystyczny nie był w stanie (lub nie chciał) dostarczyć nam informacji na temat płodności kobiet urodzonych w Szwecji i kobiet, które nie urodziły się w Szwecji. Zespół Gefiry dokonał własnej, wstępnej oceny. W celu obliczenia płodności kobiet urodzonych poza Szwecją i kobiet urodzonych w Szwecji oddzieliliśmy kobiety urodzone poza Szwecją od kobiet urodzonych w Szwecji a także wyodrębniliśmy dzieci, których jeden lub dwoje rodziców są imigrantami. Nasze pierwsze szacunki wskazują, że płodność kobiet urodzonych w Szwecji jest znacznie niższa od podawanej średniej i w 2015 roku wynosiła 1,57.

Następnie, przypadkowo, odkryliśmy, że Szwedzki Urząd Statystyczny posiada jednak dane, o które prosiliśmy, i to bardziej szczegółowe niż myśleliśmy. Zakładamy, że rok 2018 przypomina rok 2017. Według informacji z 2018 r. płodność szwedzkich kobiet urodzonych w Szwecji wynosi 1,66, tj. znacznie poniżej poziomu zastępowalności pokoleń i poniżej średniej przypadającej na wszystkie kobiety w Szwecji tj. 1,91. Szwedzcy urzędnicy są w pełni świadomi, że białe Szwedki nie są w stanie przedłużyć istnienia szwedzkiego społeczeństwa, a system rodzicielski w krajach skandynawskich jest kosztowną porażką. Oszałamiający jest fakt, że szwedzki rząd rekompensuje niską szwedzką płodność poprzez import wysoce płodnych kobiet z krajów słabo rozwiniętych o niskim wskaźniku rozwoju społecznego (HDI).

References   [ + ]

1. Family Policies: Sweden (2014), Perfar – Population Europe Resource Finder and Archive.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


GEFIRA provides in-depth and comprehensive analysis of and valuable insight into current events that investors, financial planners and politicians need to know to anticipate the world of tomorrow; it is intended for professional and non-professional readers.

Yearly subscription: 10 issues for €225/$250
Renewal: €160/$175

The Gefira bulletin is available in ENGLISH, GERMAN and SPANISH.

 
Menu
More