Global Analysis from the European Perspective. Preparing for the world of tomorrow
Nowa norma w Europie: rosnąca populacja, malejące PKB

Czołowi europejscy politycy oraz ekonomiści twierdzą, że imigranci są niezbędni dla gospodarczego rozwoju. Naturalizacja cudzoziemców w ramach realizacji programu etnicznej wymiany (co przypomina zalewanie Tybetu Chińczykami) stała się kamieniem węgielnym polityki większości europejskich państw. Zastąpienie wymierającej populacji pracownikami z Afryki oraz Bliskiego Wschodu ma ocalić krajowe gospodarki oraz wesprzeć systemy emerytalne, jak również pobudzić wzrost gospodarczy. Jednak podstawowe wskaźniki ekonomiczne pokazują, że jest odwrotnie

Rok temu The Economist napisał, że migracja jest korzystna dla światowej gospodarki,1)A world of free movement would be $78 trillion richer, The Economist 2017-07-13.tymczasem zespół Gefiry wykazał, że imigranci zarobkowi są częstszymi beneficjentami zasiłków społecznych, a także są mniej aktywni zawodowo niż rodowici Europejczycy.2)The Economist powiada, że sprowadzenie 1.2 miliarda niewykwalifikowanych Czarnych do Europy podniesie światowe PKB, Gefira 2017-09-26.Badania naukowców z Uniwersytetu Bazylei potwierdzają nasze analizy. Okazuje się, że nowoprzybyli z Afryki i Bliskiego Wschodu na dłuższą metę płacą mniej podatków i składek na ubezpieczenia społeczne niż otrzymują w formie świadczeń.3)Zuwanderung kommt den Bürgern langfristig teuer, Kronen Zeitung 2018-08-29.Wychodzi na to, że rdzenni mieszkańcy europejskich państw muszą imigrantów utrzymywać.

Współczynnik dzietności wśród rdzennych (tj. białych) Europejczyków utrzymywał się poniżej poziomu zastępowalności przez prawie pół wieku, podczas gdy w krajach afrykańskich zbliża się on do 5. To właśnie ciągły napływ ludzi o wysokiej płodności4)Wysoce płodne kobiety z Afryki to tajemnica wysokiego wskaźnika urodzeń w Szwecji, Gefira 201-08-14.sprawia, że populacja Francji, Szwecji, Wielkiej Brytanii i innych europejskich krajów powiększa się. Niestety, nie przekłada się to na wyższe PKB, które we Francji i Wielkiej Brytanii spada od 2008, a w Szwecji od 2014. Maleje nie tylko ogólne PKB, ale i PKB per capita.

Niewykwalifikowani z Afryki i Azji Środkowej stają się dodatkowym obciążeniem dla starzejącej i kurczącej się europejskiej populacji, co jeszcze bardziej spowolni gospodarczy wzrost.

References   [ + ]

1. A world of free movement would be $78 trillion richer, The Economist 2017-07-13.
2. The Economist powiada, że sprowadzenie 1.2 miliarda niewykwalifikowanych Czarnych do Europy podniesie światowe PKB, Gefira 2017-09-26.
3. Zuwanderung kommt den Bürgern langfristig teuer, Kronen Zeitung 2018-08-29.
4. Wysoce płodne kobiety z Afryki to tajemnica wysokiego wskaźnika urodzeń w Szwecji, Gefira 201-08-14.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


GEFIRA provides in-depth and comprehensive analysis of and valuable insight into current events that investors, financial planners and politicians need to know to anticipate the world of tomorrow; it is intended for professional and non-professional readers.

Yearly subscription: 10 issues for €225/$250
Renewal: €160/$175

The Gefira bulletin is available in ENGLISH, GERMAN and SPANISH.

 
Menu
More