Global Analysis from the European Perspective. Preparing for the world of tomorrow
Polska przyjmuje jedną piątą wszystkich imigrantów przybywających do Europy

Według oficjalnych danych w 2017 na terenie państw Unii Europejskiej osiedliło się ponad 3,7 mln osób spoza Wspólnoty, z czego 565 tysiącom udzielono azylu, a 3,1 mln wydano zezwoleń na pobyt. Okazuje się, że Polska, która uchodzi za przeciwnika migracji, przyjęła 18% z tej puli, stając się drugim – za Niemcami – najbardziej przychylnym państwem wobec obcokrajowców spoza UE.

Choć w 2017 wśród 28 państw Polska była dziewiąta od końca pod względem liczby przyjętych uchodźców (560 pozytywnych decyzji),1)Asylum decisions in the EU. EU Member States granted protection to more than half a million asylum seekers in 2017, Eurostat 2018-04-19.to stała się krajem, który wydał najwięcej pozwoleń na pobyt. W ubiegłym roku Warszawa zgodziła się na osiedlenie ponad 683 tys. osób spoza UE,2)Residence permits for non-EU citizens. First residence permits issued in the EU Member States remain above 3 million in 2017, Eurostat 2018-10-25.z czego największą liczbę – 585 tys. – stanowią Ukraińcy, za którymi plasują się Białorusini (42,8 tys.) oraz Mołdawianie (7,8 tys.). W 87% przypadków zezwolenia na pobyt wydawano na podstawie poświadczenia zatrudnienia.

Wśród krajów UE Polska zajmuje trzecie miejsce, jeśli chodzi o liczbę przyjętych imigrantów w przeliczeniu na 1000 obywateli (18 osób na 1000 mieszkańców). Wyprzedza nas jedynie Malta (26,8) i Cypr (23,7), a więc państwa o niewielkiej liczbie ludności, leżące bezpośrednio na szlakach migracyjnych z Bliskiego Wschodu i Afryki. Dla porównania, europejscy liderzy promowania migracji, tj. Niemcy, Francja, czy od niedawna również Hiszpania przyjęli odpowiednio 6, 17 i 16 obcokrajowców spoza UE na 1000 obywateli.

Warszawa bierze przykład z krajów zachodnioeuropejskich i traktuje imigrantów jako uzupełnienie kurczącej się liczby osób w wieku produkcyjnym. Problem z niską dzietnością wśród polskich kobiet, która w 2017 wynosiła 1,45,3)Urodzenia i dzietność, GUS 2018-05-23.czyli dużo poniżej zastępowalności pokoleń, otwiera Ukraińcom dużą szansę na zamieszkanie w Polsce, zwłaszcza że jako mieszkańcy kraju o zbliżonej kulturze, języku i wyznaniu, są mile widziani przez polskie władze. Dla obywateli Ukrainy Polska to państwo, gdzie można łatwo się zatrudnić i lepiej zarobić, i które można potraktować jako etap w drodze do przesiedlenia się do jednego z krajów Europy Zachodniej.

References   [ + ]

1. Asylum decisions in the EU. EU Member States granted protection to more than half a million asylum seekers in 2017, Eurostat 2018-04-19.
2. Residence permits for non-EU citizens. First residence permits issued in the EU Member States remain above 3 million in 2017, Eurostat 2018-10-25.
3. Urodzenia i dzietność, GUS 2018-05-23.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


GEFIRA provides in-depth and comprehensive analysis of and valuable insight into current events that investors, financial planners and politicians need to know to anticipate the world of tomorrow; it is intended for professional and non-professional readers.

Yearly subscription: 10 issues for €225/$250
Renewal: €160/$175

The Gefira bulletin is available in ENGLISH, GERMAN and SPANISH.

 
Menu
More