Global Analysis from the European Perspective. Preparing for the world of tomorrow
Raport Gefiry o złocie

Cena złota, która wynosiła 1220 euro za uncję, sięgnęła najwyższego poziomu od trzech lat. Cena złota w dolarach, euro i brytyjskich funtach wzrosła, choć już nie tak bardzo w jenach. Czerwcowy raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego pokazuje, że banki centralne nadal powiększają rezerwy złota, zwłaszcza rosyjski i chiński, i co miesiąc wzbogacają swój stan posiadania. A tak się składa, że właśnie te dwa państwa są najpotężniejszymi przeciwnikami Stanów Zjednoczonych.

Od czasu kryzysu finansowego z 2008 geopolityczne napięcia uległy dramatycznemu zaostrzen

iu. Trzy punkty zapalne to:

  1. Morze Południowochińskie;

  2. rosyjskie rejony przygraniczne;

  3. Bliski Wschód.

Stany Zjednoczone pod przywództwem laureata pokojowej nagrody nobla prezydenta Baraka Obamy odgrywają istotną rolę we wszystkich tych trzech konfliktach. Waszyngton to potężny gracz, który wydaje na zbrojenia tyle co cały PKB Argentyny. Ameryka tylko dlatego jest w stanie finansować własne siły zbrojne, ponieważ cały świat posługuje się jej dolarami, które wypłukuje się z powietrza. W 1971, gdy toczyła się wojna w Wietnamie, Prezydent Nixon zarzucił parytet złota i tak oto konflikt w Wietnamie stał się pierwszą amerykańską operacją wojskową o takiej skali, która finansowana była przez papierowy pieniądz fiducjarny.1)The end of the Bretton Woods System (1972–81), IMF. Obecnie euro jest jedyną walutą konkurencyjną wobec dolara jako waluta rezerwowa. Mimo że kryzys euro daleki jest od zakończenia, stopniowo stabilizuje się bilans handlowy strefy euro, co wzmaga potęguje popyt na tę walutę.

Nic dziwnego, że w atmosferze podwyższonego napięcia geopolitycznego Turcja, Rosja i Chiny usiłują uciec od dolara i euro przez zwiększanie własnych rezerw złota. Tak się składa, że Chiny i Rosja są pierwszym i trzecim co do wielkości wydobywcą złota.2)List of countries by gold production, Wikipedia.Rosja produkuje 400 ton cennego metalu rocznie i w 2015 dołożyła 50% z własnego wydobycia, tj. 208 ton, do swej Międzynarodowej Rezerwy.

Rosyjskie rezerwy złota są piąte co do wielkości; od 2011 państwo to stopniowo powiększyło je do poziomu 15% całości rezerw. W liczbach bezwzględnych chińskie zasoby złota wynoszą 1788 ton tj. są większe od rosyjskich, ale stanowią tylko 2% wszystkich rezerw państwa. Chiny przekazują dane o własnych rezerwach złota dopiero od czerwca 2015, stąd też nie wiadomo, na ile zmieniła się ilość złota w ciągu ostatnich pięciu lat. Od czerwca 2015 Chiny dodawały do swej międzynarodowej rezerwy przeciętnie 15 ton złota miesięcznie. W 2015 renminbi stał się światową walutą rezerwową.3)IMF Approves Reserve-Currency Status for China’s Yuan, Bloomberg 2015-11-13.Zanim jednak stanie się poważnym konkurentem wobec amerykańskiego dolara czy euro, minie sporo czasu. Dlatego złoto pozostanie preferowanym towarem dla państw, które chcą zmniejszyć zależność od USA i dolara.

Przez pięć lat żaden bank centralny nie sprzedał znaczącej ilości z własnych rezerw złota. Niemcy zmniejszyły swoje zasoby złota dlatego, że sprzedaje część z nich własnym obywatelom. Dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego wyraźnie pokazują, że złoto odgrywa ważną geopolityczną rolę, dlatego też nie powinno zaskakiwać, że kraje, które nie uginają się przed dyktatem Zachodu metodycznie powiększają własne rezerwy złota a przez to poszerzają zakres swojej niepodległości.

References   [ + ]

1. The end of the Bretton Woods System (1972–81), IMF.
2. List of countries by gold production, Wikipedia.
3. IMF Approves Reserve-Currency Status for China’s Yuan, Bloomberg 2015-11-13.

GEFIRA provides in-depth and comprehensive analysis of and valuable insight into current events that investors, financial planners and politicians need to know to anticipate the world of tomorrow; it is intended for professional and non-professional readers.

Yearly subscription: 10 issues for €225/$250
Renewal: €160/$175

The Gefira bulletin is available in ENGLISH, GERMAN and SPANISH.

 
Menu
More