Global Analysis from the European Perspective. Preparing for the world of tomorrow
Dlaczego włoskie Ius soli zakrawa na zamach na demokrację

Nasilają się kontrowersje wokół zmiany prawa dotyczącego obywatelstwa, do której przymierza się Partia Demokratyczna.

Proponowana ustawa nadawałaby włoskie obywatelstwo nowo narodzonym, jeśli przynajmniej jeden rodzic legitymowałby się pięcioletnim pobytem na terenie Włoch. Dalej, niepełnoletni obcokrajowcy, którzy uczyli się we Włoszech przynajmniej 5 lat i ukończyli określony cykl edukacyjny, również mogliby się ubiegać o obywatelstwo. Zwolennicy ustawy twierdzą, że ma ona charakter humanitarny i wychodziłaby naprzeciw wysiłkom integracyjnym. Przeciwnicy wskazują, że wielu z islamskich terrorystów znajdujących się w Europie od kilku ostatnich lat posiada obywatelstwo któregoś z europejskich krajów i studiowało na kontynencie, a jednak nie spowodowało to, by wykazywali oni lojalność wobec społeczności, w których żyją ani wartości, które się w nich wyznaje.

Postaraliśmy się zbadać zasadność tego ostatniego twierdzenia. Między styczniem 2015 a dniem dzisiejszym mieliśmy 13 islamskich ataków terrorystycznych w Europie. Ustalono tożsamość 30 sprawców, 20 miało obywatelstwo jednego z europejskich krajów, 18 pochodziło z państw, w których obowiązuje ius soli (nabywanie obywatelstwa na podstawie miejsca urodzenia) takich jak Francja, Wielka Brytania, Belgia czy Szwecja podczas gdy 2 pochodziło z krajów, w których nie ma tego prawa, takich jak Włochy i Dania. 60% islamskich terrorystów w Europie pochodzi z krajów, w których obowiązuje ius soli. Rzekomo bardziej „humanitarne” państwa mają na głowie znacznie większy problem z integracją i współistnieniem odmiennych wyznań.

Dlaczego zatem Partii Demokratycznej zależy tak na tej zmianie? Zwyczajnie dlatego, że potrzebuje ona głosów młodych ludzi, a młodzież nie głosuje na Partię Demokratyczną. Choć partia ta osiąga w sondażach 25-30%, to gdy się popatrzy na przekrój wyborców między 18 a 45 rokiem życia, poparcie to spada do 15%, podczas gdy rywale z Ruchu Pięciu Gwiazd (Movimento 5 Stelle) osiągają tu 40%.1)I Cinque Stelle alla conquista dei giovani elettori delusi da Renzi, Linkiesta 2017-03-17.

Nie jest to bynajmniej zaskakujące. Rządy z ramienia Partii Demokratycznej skutecznie toczyły wojnę gospodarczą skierowaną przeciw włoskiej młodzieży, zastępując wynagrodzenie pieniężne bonami; postawa Partii Demokratycznej wobec Unii Europejskiej i światowej finansjery pozostawała służalcza i towarzyszyła jej całkowita bezradność co do pogłębiającego się bezrobocia, którego rozmiary spowodowały, że włoska młodzież przestała nawet poszukiwać zajęcia zarobkowego,2)I giovani che rinunciano a cercare un lavoro in Italia sono il doppio che nella media Ue, Il Sole 24ore, 2016-07-14.a to wpłynęło na jej polityczne wybory.

Jeśli młodzi Włosi nie głosują na Partię Demokratyczną, to ta, by politycznie przetrwać, musi tworzyć „nowych Włochów”, którzy nie będą tak wymagający politycznie ani ekonomicznie, i po to właśnie potrzebne jest ius soli. Jego zwolennicy szacują, że „narodzi się” w ten sposób 800 000 nowych Włochów, którzy z wdzięczności będą głosować na Partię Demokratyczną.3)Ius soli, al via al Senato lʼiter del ddl che darà cittadinanza a 800mila stranieri, tgcom24 2017-06-15.Toczona przeciw młodzieży wojna ekonomiczna przechodzi w fazę wymiany etnicznej.

Oszustwo bynajmniej na tym się nie kończy. Gdyby Włosi zdecydowali odwołać się do referendum blokującego tę ustawę, to nie mogłoby się ono odbyć w przeciągu następnych dwóch lat, ponieważ według prawa referendów nie przeprowadza się 12 miesięcy przed i 6 miesięcy po wyborach, a te mają się odbyć w pierwszej połowie 2018. Co więcej, z propozycją referendum można wyjść do 30 września danego roku, toteż jeśli wybory miałyby mieć miejsce w marcu 2018, to nie można by przeprowadzić referendum przed wrześniem 2018, ale najwcześniej dopiero w 2019, a to dawałoby Partii Demokratycznej wystarczająco dużo czasu, by poszerzyć swój elektorat.

Wygląda na to, że ius soli to próba podejmowana przez Partię Demokratyczną zdobycia większej liczby wyborców kosztem bezpieczeństwa Włochów. Taki mały zamach stanu w kraju, gdzie i tak spokój społeczny stoi na chwiejnych nogach.

References   [ + ]

1. I Cinque Stelle alla conquista dei giovani elettori delusi da Renzi, Linkiesta 2017-03-17.
2. I giovani che rinunciano a cercare un lavoro in Italia sono il doppio che nella media Ue, Il Sole 24ore, 2016-07-14.
3. Ius soli, al via al Senato lʼiter del ddl che darà cittadinanza a 800mila stranieri, tgcom24 2017-06-15.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


GEFIRA provides in-depth and comprehensive analysis of and valuable insight into current events that investors, financial planners and politicians need to know to anticipate the world of tomorrow; it is intended for professional and non-professional readers.

Yearly subscription: 10 issues for €225/$250
Renewal: €160/$175

The Gefira bulletin is available in ENGLISH, GERMAN and SPANISH.

 
Menu
More