Global Analysis from the European Perspective. Preparing for the world of tomorrow
Sensacja! Angela Merkel pokłóciła się z Thilo Sarrazin’em!

Naszemu reporterowi udało się nagrać dyskusję między Panią Kanclerz ds. Wszelakich Uchodźców i profesorem, który nie poddaje się próbom zaszufladkowania go przez polityków i media establishmentu. Poniżej publikujemy jedynie najciekawszy fragment ich rozmowy.
(…)

Angela Merkel: Jeśli edukacja i integracja staną się dostępne, to ludzie, np. z Syrii, którzy znaleźli u nas schronienie, wynagrodzą to naszemu krajowi.1)Grundrecht auf Asyl kennt keine Obergrenze, RPOnline 2015-11-09.

Thilo Sarrazin: Wręcz przeciwnie: w istocie rzeczy problem edukacji w Niemczech, to właściwie problem islamskich emigrantów. To właśnie oni, jako jedyni spośród emigrantów, mają w większości problemy językowe i jednocześnie stanowią istotną część nizin społecznych w Niemczech, która żyje z zasiłków, a ich dzieci mają największe problemy w procesie edukacyjnym.2)Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, s. 235.Pośród wszystkich innych emigrantów to właśnie ta grupa odpowiada za 70 do 80% wszystkich problemów związanych z edukacją, rynkiem pracy, świadczeniami socjalnymi i przestępczością.3)Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, s. 262.

Merkel: Zapewniam Pana, pokonamy trudności, jeśli w pewnych obszarach będziemy bardziej elastyczni i odejdziemy od ogólnie przyjętych surowych wymagań, żeby chociażby wystarczyło nauczycieli niemieckiego dla uciekinierów. Musimy zacząć troszeczkę improwizować, zatrudnijmy może emerytowanych nauczycieli i pedagogów, albo studentów.4)Grundrecht auf Asyl kennt keine Obergrenze, RPOnline 2015-11-09.

Sarrazin: Czy aby naprawdę możemy sobie na to pozwolić? Niemcy to kraj bogaty, ale nie należy już do czołówki państw.5)Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, s. 38.Tylko tam, gdzie więcej się pracuje, pozostaje więcej do podziału, a w Niemczech edukacja trwa długo, starsi wolą raczej przejść na emeryturę – to wyraźnie negatywnie wpływa na poziom życia w Niemczech, wypadamy negatywnie w porównaniu do USA, Szwajcarii, czy Holandii. Skrócenie czasu pracy, które miało miejsce w ostatnich dziesięcioleciach, doprowadziło do większego zubożenia w Niemczech niż można by oczekiwać.6)Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, s. 42.

Merkel: Możliwość pogodzenia ze sobą pracy zawodowej i życia rodzinnego jest dla mnie najważniejszą kwestią społeczną. Podział czasu, wyważony między rodziną a pracą, jest zatem szczególnie ważny dla życia w dobrobycie. Dzięki skróceniu czasu pracy wzrosło zatrudnienie kobiet i zmienił się ideał matki i ojca7)Zeit haben für Familie und Beruf, Die Bundeskanzlerin.Jeśli natomiast chodzi o wydatki poniesione na emigrantów, to taka dyskusja o liczbach jest po prostu jakimś (…) uproszczeniem, tym bardziej, że wydatki na nich poniesione (…) przyczyniły się przecież do zwiększenia liczby miejsc pracy i rozwoju gospodarczego.8)Grundrecht auf Asyl kennt keine Obergrenze, RPOnline 2015-11-09.

Sarrazin: Do wzrostu gospodarczego? Jeśli chodzi o emigrantów pochodzenia muzułmańskiego to spośród nich 4 razy więcej żyje z wszelakiego rodzaju zasiłków i zapomóg rządowych niż Niemcy: z pośród 100 muzułmańskich emigrantów 43,6 nie podejmuje pracy, żyjąc z owych danin; wśród Niemców odsetek ten wynosi 10,4.9)Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, s. 282.A kto żyje z zasiłków i zapomóg nie płaci podatków i składek.10)Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, s. 63.

Merkel: Ma Pan bez wątpienia rację, że islam jest częścią Niemiec.11)Was Merkel vor 16 Jahren sagte, stellt ihre ganze Flüchtlingspolitik in Frage, Huffpost 2016-03-06.Być może zmieni się przez to nasz dostatni poziom życia, ale nie aż tak, żebyśmy to postrzegli jako rodzaj rezygnacji.12)www.zitate.de.

Sarrazin: Sądzę, że będziemy musieli zrezygnować z wielu rzeczy, jeśli będzie Pani nadal ściągać do kraju nielegalnych emigrantów. Przyszłość Niemiec może wyglądać tak, jak los tragicznej postaci w filmie Jack’a Arnold’a „The Incredible Shrinking Man“. Płynął on żaglówką, gdy nagle pojawiła się nad nim chmura. Gdy jego żona, która siedziała pod pokładem wyszła, zaczął się on niepostrzeżenie kurczyć, aż stał się tak malutki, że przestał istnieć dla innych.13)Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, s. 394.Wiem, że to nie łatwe, ale musimy wybrać. Czy chcemy zachować naszą kulturę i nasz system społeczny? Jeśli tak, to potrzebujemy granic. Mamy je znieść? Zatem nie zachowamy ani jednego ani drugiego.14)Es wird weitere Zuwanderung geben, The European 2017-04-09.

Merkel: Jeśli w ten sposób próbuje mnie Pan zapytać, czy zamknięcie korytarza bałkańskiego rozwiązało ten problem, to mogę z całą pewnością odpowiedzieć, że nie. Wprawdzie doprowadziło ono, przed wejściem porozumienia z Turcją, że do Niemiec napłynęło mniej uchodźców, ale za to do Grecji przybyło 45.000. Przeliczywszy to na liczbę mieszkańców w Niemczech, byłoby to 360.000, a zatem prawie dwukrotnie więcej niż u nas w najtrudniejszym pod tym względem miesiącu listopadzie. Granice muszą pozostać otwarte.15)Vera Lengsfeld, Kanzlerin Größenwahn, 2016-10-07.

Sarrazin: Pani politykę odnośnie uchodźców cechuje wizja świata bez granic: tu kontrolę przejmują utopijne idee mogące zagrażać pokojowi.16)Hätte man auf mich gehört, gäbe es heute keine AfD, Frankfurter Allgemeine Zeitung 2016-04-25.Przejdę do sedna: żadnych pseudo-uciekinierów. Każdy kontynent, każdy kraj sam musi rozwiązywać swoje problemy. Pomoc dla krajów trzeciego świata odniosła porażkę na wszystkich frontach. A w naszym kraju musi obowiązywać zasada: żadnej pozornej pomocy ze strony państwa opiekuńczego.17)Es wird weiter Zuwanderung geben, The European 2017-04-09.

Merkel: Mogę zgodzić się jedynie z tezą, że to my sami możemy rozwiązać nasze problemy. Kryzys emigracyjny jest sprawdzianem nie tylko dla Niemiec, lecz i dla całej Europy, który to Europa potrafi pokonać i pokona.18)zitate.eu.

Sarrazin: Ale ten kryzys sama pani przecież wywołała. Pani polityka emigracyjna jest największym głupstwem, które niemiecki kanclerz popełnił od zakończenia Drugiej Wojny Światowej.

Merkel: Szukanie kozłów ofiarnych o najłatwiejsze z polowań.19)zitate.eu.A poza tym to wszystko mi jedno, czy jestem winna fali uchodźców, czy nie. Oni po prostu już tu są.20)www.metapedia.org.

Sarrazin: To już koniec Niemiec.

Merkel: Mogę obiecać, że Brama Brandenburska postoi jeszcze trochę.21)Die besten Zitate von Angela Merkel, RP Online.

Sarrazin: Pesymizm jest niezbędny, żeby przeżyć. Mieszkańcy Szwabii uważani są za typy depresyjne. To jednak tam powstają najlepsze samochody i samoloty. Tam, gdzie rządzą pesymiści, żyje się lepiej i panuje większy porządek niż tam, gdzie panuje optymizm. 22)Hätte man auf mich gehört, gäbe es heute keine AfD, Frankfurter Allgemeine Zeitung 2016-04-25.Ale widzę, że nie potrafię Pani przekonać, ale jeszcze jeden kufel możemy chyba razem wychylić?

Merkel: Chętnie, bo ja jestem trochę jak wielbłąd – mam pewną zdolność do robienia zapasów, ale potem muszę uzupełnić rezerwy.23)Ich habe gewisse kamelartige Fähigkeiten, Süddeutsche Zeitung 2013-05-02.
(…)

Cała rozmowa jest fikcją i składa się prawie wyłącznie z cytatów.

References   [ + ]

1, 4, 8. Grundrecht auf Asyl kennt keine Obergrenze, RPOnline 2015-11-09.
2. Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, s. 235.
3. Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, s. 262.
5. Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, s. 38.
6. Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, s. 42.
7. Zeit haben für Familie und Beruf, Die Bundeskanzlerin.
9. Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, s. 282.
10. Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, s. 63.
11. Was Merkel vor 16 Jahren sagte, stellt ihre ganze Flüchtlingspolitik in Frage, Huffpost 2016-03-06.
12. www.zitate.de.
13. Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, s. 394.
14. Es wird weitere Zuwanderung geben, The European 2017-04-09.
15. Vera Lengsfeld, Kanzlerin Größenwahn, 2016-10-07.
16. Hätte man auf mich gehört, gäbe es heute keine AfD, Frankfurter Allgemeine Zeitung 2016-04-25.
17. Es wird weiter Zuwanderung geben, The European 2017-04-09.
18. zitate.eu.
19. zitate.eu.
20. www.metapedia.org.
21. Die besten Zitate von Angela Merkel, RP Online.
22. Hätte man auf mich gehört, gäbe es heute keine AfD, Frankfurter Allgemeine Zeitung 2016-04-25.
23. Ich habe gewisse kamelartige Fähigkeiten, Süddeutsche Zeitung 2013-05-02.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


GEFIRA provides in-depth and comprehensive analysis of and valuable insight into current events that investors, financial planners and politicians need to know to anticipate the world of tomorrow; it is intended for professional and non-professional readers.

Yearly subscription: 10 issues for €225/$250
Renewal: €160/$175

The Gefira bulletin is available in ENGLISH, GERMAN and SPANISH.

 
Menu
More