Global Analysis from the European Perspective. Preparing for the world of tomorrow
Zachodnie kręgi rządzące opowiadają się za pełną wymianą etniczną ludności, żeby tylko utrzymać wzrost gospodarczy

Przez cały rok zespół Gefiry przyglądał się wydarzeniom na świecie. Państwa BRICS, nie wypełniły pokładanych w nich nadziei, Stany Zjednoczone wyczerpują znamiona mocarstwa chylącego się ku upadkowi, zaś Unia Europejska nie zdołała wysunąć się na czoło światowej polityki. Globalna gospodarka nie jest w stanie funkcjonować bez zdecydowanej interwencji banków centralnych.

Zachodnim mocarstwom nie udało się zaprowadzić ustroju demokratycznego na Bliskim Wschodzie; nasilają się konflikty z islamem. Budzi się w Europie nacjonalizm, a światowe elity jakby nigdy nic nadal narzucają społeczeństwom multikulturalizm. Narastająca niepewność, brak przekonujących oznak poprawy w gospodarce i poczucie braku światowego przywództwa to wynik daleko idących i nie mających precedensu, zmian dokonujących się na płaszczyźnie demograficznej. Zespół Gefiry jest jednym z nielicznych, który rozumie, że dramatyczne zmiany w światowej populacji będą miały bardzo istotny wpływ na rynki finansowe, rozwijające się kraje, proporcję liczebną wyznawców różnych religii, ruchy ludnościowe i geopolitykę. Ponieważ liczebność ludności w Afryce i południowej Azji gwałtownie rośnie, zaś kurczy się w krajach rozwiniętych, zachodnie elity postanowiły przeprowadzić pełną wymianę etniczną w Europie i Stanach Zjednoczonych. Przeciwnie, Japonia i Chiny nie zamierzają otwierać granic, toteż w tych krajach nastąpi spadek liczby mieszkańców o 60%. zapobieganie liczebnemu kurczeniu się ludności może potrwać między 50 a 100 lat. Zespół Gefiry będzie się nadal zajmować niemającymi dotychczas w historii zmianami demograficznymi, z jakimi mamy obecnie do czynienia. W tym wydaniu przypatrujemy się z uwagą procesom zachodzącym w Chinach, gdzie liczba ludzi w wieku produkcyjnym będzie się zmniejszała, zaś w ciągu najbliższych 10 lat urbanizacja ulegnie zahamowaniu. Przedstawiamy także strategiczną wagę rosyjskiego i europejskiego programu kosmicznego. Buy a single issue or become contributor and recieve the next 10 issues.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


GEFIRA provides in-depth and comprehensive analysis of and valuable insight into current events that investors, financial planners and politicians need to know to anticipate the world of tomorrow; it is intended for professional and non-professional readers.

Yearly subscription: 10 issues for €225/$250
Renewal: €160/$175

The Gefira bulletin is available in ENGLISH, GERMAN and SPANISH.

 
Menu
More