Global Analysis from the European Perspective. Preparing for the world of tomorrow
Włoska sieć wspierana przez Sorosa ściąga imigrantów

Zamieszczony tekst powstał w oparciu o dochodzenie Francesci Totolo opublikowane w lucadonadel.it.1)Onlus e Migranti in Italia, Lucadonadel.it.

Otwarte granice, cenzura mediów

Skąd się wziął kryzys migracyjny na Morzu Śródziemnym? Dlaczego angażują się w to organizacje pozarządowe? Dlatego, że powstała rozległa siatka zwolenników otwartych granic, skupiająca osoby i organizacje; wiele z nich otrzymuje finansowanie bezpośrednio od Open Society George’a Sorosa. Czy działalność ta jest nielegalna? Właściwe nie. Polityczne zaangażowanie to nieodłączny element zachodniej demokracji. Czasami jednak przekracza ono pewne granice a cele, którym służy, są niemożliwe do spełnienia.

Sieć włoskiego „lobby pro-imigracyjnego” składa się z międzynarodowych organizacji pozarządowych finansowanych przez fundacje (kolor zielony), włoskie organizacje pozarządowe finansowane przez OSF (niebieski), a także organizacje, które realizują projekty wspólnie z OSF (fioletowy).

 

 

1. Open Society Foundations and Associazione Carta di Roma

Associazione Carta di Roma została założona w grudniu2011 w celu narzucenia kodeksu moralnego dotyczącego informacji o imigracji. Od lutego 2016 “słownik’’ Karty Rzymskiej (Carta di Roma) jest nierozerwalną częścią “Ujednoliconej karty obowiązków dziennikarza ’’.2)Testo Unico dei Doveri del Giornalista, Ordine dei Giornalisti Consiglio Nazionale.Stałymi członkami są Wysoka Rada ONZ ds. Uchodźców, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji a także Narodowe Biuro przeciwdziałające rasowej dyskryminacji.

Słownik Karty Rzymskiej ulegał zmianom w celu, by zapewnienia politycznej poprawności i narzucał posługiwanie się określonymi słowami w odniesieniu do ludzi bez obywatelstwa lub przybyszów. Dozwolone wyrazy to: ubiegający się o azyl, uchodźca, osoba chroniona, beneficjent akcji humanitarnej, ofiara przemytu, migrant nierejestrowany (wcześniej zwano takich migrantami potajemnymi), napływ mieszanych migrantów.Pojęcie „potajemny” zostało zakazane a jego użycie obłożone grzywną lub naganą ze strony Związku Dziennikarzy.3)Linee guida per l’applicazione della Carta di Roma, Associazione Carta di Roma.

W większości przypadków Karta Rzymska uważa, że nie należy wymieniać narodowości sprawców przestępstw na terenie Włoch.4)Linee-Guida per L’applicazione della Carta di Roma, p. 35.

Sponsorami Karty są Fundacje działające w ramach Open Society, UNHCR oraz Kościół Waldensów.5)Chi Siamo, Associazione Carta di Roma.

Stowarzyszenie Karty Rzymskiej wymienia następujące „wiarygodne” źródła, z których wiele to włoskie lub międzynarodowe organizacje pozarządowe finansowane bezpośrednio przez Fundację Open Society: Amnesty International, ASGI, COSPE, 21 Luglio, Fortress Europe, A Buon Diritto, Médecins Sans Frontières (MSF), Save The Children, obecnie biorąca udział w przerzucaniu ludzi przez Morze Śródziemne, a wreszcie UNAR, głośna ostatnio z powodu skandalu związanego z prostytucją homoseksualistów.

2. Open Society and COSPE ONLUS

Cospe Onlus to prywatna organizacja non-profit założona w 1983. Działa ona w 30 krajach i realizuje 150 projektów mających “wspierać równy i trwały rozwój, przestrzeganie praw człowieka, pokój i sprawiedliwość’’, a także prawo do przemieszczania się przez granice. Celem jest świat, gdzie “różnorodność będzie uważana za wartość, świat z wieloma głosami, w którym spotykanie się różnych ludzi będzie skutkowało wzajemnym ubogacaniem się i w którym sprawiedliwość społeczna będzie się przejawia w równych prawach i możliwościach osobistego rozwoju’’.

Cospe and NGOs in the Mediterranean
Cospe jest jednym z pierwszych założycieli i popleczników SOS Mediterranee Italia, organizacji pozarządowej, która działa na Morzu Śródziemnym, współpracując z Médecins Sans Frontières (Lekarze bez granic) na statku Acquarius6)Sos Mediterranee 3800 persone salvate, Cospe Onlus.

 

Partnerami Cospe’a są,7)Le Adesioni, Cospe.org. wymieniane już Associazione Carta di Roma, która ma taki sam program odnośnie “poprawnego przekazu’’ w kwestii imigracyjnej; to oni organizowali seminaria dla dziennikarzy na temat imigracji i dyskryminacji rasowej.8)Un corso per i giornalisti sui principi della Carta di Roma, Cospe.org.Carta di Lampedusa (Karta z Lampeduzy), swobodne stowarzyszenie osób powstałe w 2014 do zwalczania ustawodawstwa ograniczającego imigrację i do obalenia wszystkich europejskich praw, które ograniczają swobodę przemieszczania się.9)Preambolo, Carta di Lampedusa.

Cospe Budget
Ostatnio opublikowany budżet pochodzi z roku 2015. Cospe zebrała fundusze w wysokości około €9.5 miliona, z których €7.5 miliona pochodziło od jednostek publicznych, a z nich najważniejsze to Unia Europejska (66%) oraz włoskie ministerstwo spraw zagranicznych (27%).10)Statuto e Bilancio, Cospe.org.

3. Open Society i ASGI (Stowarzyszenie Studiów Prawnych nad Imigracją)

ASGI stawia sobie zadanie upowszechniania wśród prawników i pracowników naukowych idei dotyczących ustawodawstwa imigracyjnego. Organizacja miała swój wkład w tworzeniu narodowych i unijnych praw dotyczących imigracji, prawa azylu i obywatelstwa, promując dialog polityczny oraz ochronę obcokrajowców. Stowarzyszenie ASGI powstało przy pomocy Fundacji Open Society i od niej otrzymuje fundusze.11)Chi Siamo, ASGI.

Projekty ASGI
ASGI skupia się głównie na bieżącej sytuacji na Węgrzech. UNHCR wnioskowało o czasowe zawieszenie składanych zgodnie z zasadami układów dublińskich podań o azyl na Węgrzech; “Biorąc pod uwagę pogarszające się warunki ubiegających się o azyl na Węgrzech, wnosimy o to, by zawiesić kierowanie tam osób, dopóki polityka rządu węgierskiego nie dostosuje się do europejskiego i międzynarodowego prawa’’.

Służba anty-dyskryminacyjna: Stowarzyszenie ASGI, z główną siedzibą w Mediolanie i z filiami w Turynie, Florencji, Neapolu, Rzymie i Weronie, czyli siatką zawodowców, którzy współpracują w monitorowaniu przypadków dyskryminacji, zapewniają wsparcie prawne przeciwko etnicznej, rasowej i religijnej dyskryminacji we Włoszech. Założone przez Charlemagne Onlus, Tavola Valdese oraz Fundację Open Society.12)Servizio Antidiscriminazione, ASGI.

Manifest ASGI

ASGI twierdzi,13)Il nuovo manifesto dell’ASGI, ASGI 2017-03-21.że powodem migracji do Europy są: wojny, represyjne reżimy i dyktatury, skutki kolonializmu, eksploatacja zasobów naturalnych Afryki, wzrost demograficzny i zmiany klimatyczne.

W sprawie imigracji, udzielania azylu i nadawania obywatelstwa ASGI proponuje:
stworzenie kanałów swobodnego docierania do krajów w poszukiwaniu pracy;
-zamianę wiz tymczasowych na stałe;
-ułatwianie procedur łączenia rodzin;
zastępowanie przymusowego wydalania z kraju wyjazdami dobrowolnymi;
prawo do głosowania w wyborach administracyjnych dla obcokrajowców spoza Unii, na równych zasadach z obywatelami Unii i łatwiejsze przyznawanie obywatelstwa;
-w sprawach udzielania azylu Unia Europejska powinna: zaniechać nieprzyjaznej polityki, którą uprawiała w zeszłym roku jak np. zawarcie układu z Turcją z marca 2016 czy współpraca z dyktaturami w Libii, Sudanie i Nigrze; powinna także wypracować przymusowy plan rozlokowywania uchodźców, uzupełnić obowiązujące układy dublińskie o możliwość ubiegania się o azyl w kraju wybranym przez azylanta.

Sieć ASGI
Migregroup: bierze udział w projekcie Boats4people i wspiera platformę WatchTheMed, która oznakowuje na mapie przypadki śmierci migrantów oraz miejsca, w których pogwałcono ich prawa.14)Activites, Migregroup.

WatchTheMed zostało założone przez organizację pozarządową NGO Habeshia, którą kieruje o. Mussie Zerai, (samozwańczy ojciec Mojżesz, imię, które ma pokazywać jego zdolność przerzucania migrantów do Europy). Organizacja ma zakładkę pod nazwą „dobry migrant”, gdzie zainteresowani mogą znaleźć informację, jak dotrzeć do Europy przez Morze Śródziemne . NGO Sea-Watch, obecna na Morzu Śródziemnym i uczestnicząca w przewożeniu migrantów do Europy, to część platformy WatchTheMed.15)How to contribute, WatchTheMed.

ASGI współpracuje z Associazione 21 Luglio, Senza Confine (No Borders), Lekarze dla Praw Człowieka i SIMM (Włoskie Towarzystwo na Rzecz Medycyny i Migracji).

4. Open Society and CILD (Italian coalition for freedoms and civil rights)

Założona w 2014, CILD to sieć organizacji, które promują prawa i wolności dla każdego, prowadzą odpowiednie kampanie, a także publiczne i prawne akcje. CILD zabiega o łatwiejszy dostęp do Europy dla migrantów w obliczu “mieszanych napływów’’. Po niedawnej zmianie w prawie odnoszącej się do przyjmowania nieletnich bez opieki dorosłych we Włoszech, organizacja ta zaczęła wywierać presję, by zmienić ustawodawstwo dotyczące przyznawania obywatelstwa, co obecnie przejawia się w tym, że dokonuje się prób przejścia z ius sanguinis na ius soli. Manifest organizacji domaga się, by na imigrantów nie patrzono jak na ludzi dopuszczających się przestępstwa, ale by w to miejsce stworzyć atmosferę gościnności i ułatwiać nadawanie obywatelstwa.16)Chi Siamo, CILD.

Wśród projektów CILD znajdują się,17)Aree di Lavoro, CILD.projekt Open Migration, którego zadaniem jest śledzenie wiadomości dotyczących imigracji. Organizacja publikuje artykuły krytykujące dochodzenia wszczęte przeciw organizacjom pozarządowym działającym na Morzu Śródziemnym,18)Notizie da un’ordinaria giornata di lotta in nome della sicurezza, CILD 2017-05-01.i przekonuje, że podania o azyl ze strony uciekinierów nie obciążają systemu sprawiedliwości,19)Tribunali intasati per il boom dei ricorsi dei richienti asilo? Falso, Open Migration 2017-05-17.a także utrzymuje, że imigranci tylko dlatego lądują w dużej liczbie w więzieniach, gdyż są aresztowani prewencyjnie,20)Tutti i numeri sugli stranieri in carcere, Open Migration 2016-01-17.co jest sprzeczne z danymi, które pokazują, że imigranci popełniają we Włoszech 6 więcej przestępstw niż tubylcy.21)Ricerca shock: dagli stranieri più reati, Il giornale 2016-06-28.

Sieć CILD
Znajdują się w niej między innymi:
A Buon Diritto: grupa wspierająca imigrację, zasilana finansowo przez Fundację Open Society;22)Chi Siamo, A Buon Diritto.
ANSI (Narodowe Stowarzyszenie Prasy Międzykulturowej): promowane i utworzone przez dziennikarzy obcokrajowców, wspierane przez Cospe oraz Open Society;23)Ansi Homepage, Ansi-intercultura.
Antigone: organizacja wspierająca prawa i gwarancje systemu penitencjarnego, finansowana przez Open Society;24)Bilancio 2015, Associazione Antigone.
ARCI: duży społeczny ruch promujący emancypację, z ponad milionem zwolenników, wspierany przez Open Society;25)Arci Homepage, Arci.it.
ASGI: opisane powyżej;
Associazione 21 Luglio: interesuje się mniejszością cygańską, finansowo zasilaną przez Open Society;26)Stato Patrimoniale 2015, Associazione 21 Luglio.
CIR (Włoska Rada ds. Uchodźców): finansowana przez Open Society;27)Cir-Onlus, Cir-Onlus.
Cittadini del Mondo (Obywatele Świata): promuje otwarte granice, finansowana przez Open Society;28)Cittadini del Mondo homepage, Cittadini del Mondo.
Cospe Onlus: opisane powyżej;
Fondazione Leone Moressa: think thank skupiający się na emigracji, finansowany przez Open Society;29)Il profilo, Fondazione Leone Moressa.
Lunaria: organizacja non-profit interesująca się globalizacją i migracjami, stale współpracująca z Open Society;30)Costi Disumani, Lunaria 2013-05-07.31)L’Europa e i diritti dei migrant, Lunaria 2014-03-21.32)I diritti non sono un costo, Lunaria 2013-11-26.
NAGA: zajmuje się prawami migrantów ze szczególnym uwzględnieniem Cyganów, finansowana przez Open Society;33)Bilancio 2015, NAGA.
PARSEC: instytut badań społecznych skupiający się na imigracji, który stworzył projekt “parlare civile’’ (cywilizowane rozmowy), który zajmuje się politycznie poprawnym słownictwem, wspierany przez Open Society;34)Parlare civile, PARSEC 2014-07-14.

5. Open Society i A Buon Diritto

A Buon Diritto (Na rzecz dobrego prawa) to grupa wspierająca imigrację, na której stronie można wyczytać o dużym wsparciu, jakie otrzymuje od Open Society.35)A Buon Diritto Homepage, A Buon Diritto.Jej prezesem jest Luigi Manconi, znany także jako Simone Dessì, niegdysiejszy działacz Lotta Continua (Nieustanna Walka), partii komunistycznej. Jej publikacje to m. in. “Accogliamoli Tutti’’ (Przyjmijmy ich wszystkich), książka, na stronach której mówi się, iż “jedyną skuteczną polityką imigracyjną jest przyjmowanie wszystkich jak leci’’, gdzie wymiana etniczna wymierających Włochów przez młodych przybyszów jest jak najbardziej pożądana. Twierdzą oni, że ich podejście jest „zdroworozsądkowe i pragmatyczne, dające możliwość zarządzania imigracją a nie jedynie pozostawania jej biernym odbiorcą’’. Przedmowę napisała była włoska minister ds. integracji Cécile Kyenge.36)Accogliamoli Tutti, A Buon Diritto 2014-11-07.

Inną publikacją jest “Abolire il Carcere’’ (Obalić więzienia), “rozsądna propozycja reform na rzecz bezpieczeństwa obywateli’’.37)Abolire il carcere, A Buon Diritto 2016-06-03.Inicjatywa ta to m. in.:
-‘’Navigare a vista’’ (Nawigować w zasięgu wzroku), “opowieść o organizacjach pozarządowych zajmujących się poszukiwaniem i wyławianiem ludzi na Morzu Śródziemnym’’.38)Presentazione del rapporto Navigare a vista, A Buon Diritto 2017-05-29.
-‘’Wielkie kłamstwo o kursujących statkach: organizacje pozarządowe i akcje ratownicze na morzu ’’, konferencja z udziałem Luigi Manconi, Emma Bonino, byłej minister spraw zagranicznych, oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych Proactiva Open Arms, MSF i Save the Children, wszystkie obecnie aktywne an Morzu Śródziemnym.39)La grande bugia delle navi-taxi. Le ONG e il soccorso in mare, A Buon Diritto 2017-05-05.

 

Konluzje
Sieć, jak pokazano na przykładzie CILDI, jest rozległa i pogmatwana. Tworzą ją byli ministrowie, jak Kyenge (imigracja) i Bonino (sprawy zagraniczne) – obydwie bezpośrednio odpowiedzialne za olbrzymi napływ migrantów do Włoch – a także grupy wsparcia, które promują cenzurę prasy i zapewniają wsparcie prawne i wydają publikacje.

Tylko w niewielu przypadkach można mieć wgląd w ich budżet, co nie wskazuje na to, byśmy mieli do czynienia z organizacjami, które nie mają nic do ukrycia.

Sieć działająca pod parasolem Open Society skupia się przede wszystkim na ustawodawstwie anty-dyskryminacyjnym, co ma wspierać nieograniczoną migrację za pomocą obalenia granic. Jest o tym wyraźna mowa w manifeście wielu z tych organizacji. Większość z nich lansuje skrajne poglądy jako “podstawowe fakty’’ albo “zdrowy rozsądek’’, czym pragną sobie nadać aurę naukowości, gdy tymczasem nadają danym subiektywną i ideologiczną interpretację a pomijają informację niewygodną. To także dlatego nie podają one narodowości przestępców. To tak, jakby przyznawali, że problem jest, tyle tylko że nie wolno o nim rozmawiać. Taka postawa charakteryzuje totalitarne a nie demokratyczne reżimy, a już z pewnością nie „otwarte” społeczeństwa. Deklarowanego celu podawania “poprawnej informacji w temacie imigracji” z pewnością nie osiąga się w ten sposób.

Wreszcie, domaganie się zniesienia granic odbywa się przy wydatnym poparciu lobby imigracyjnego, które sprzyja organizacjom pozarządowym działającym na Morzu Śródziemnym. Czy to poprzez finanse, czy publikacje dotyczące omawianego tematu, konferencje, badania i kanały informacyjne dla migrantów, sieć zapewnia imigrantom wsparcie, bez względu na to, czy przybyli oni legalnie czy nie.

References   [ + ]

1. Onlus e Migranti in Italia, Lucadonadel.it.
2. Testo Unico dei Doveri del Giornalista, Ordine dei Giornalisti Consiglio Nazionale.
3. Linee guida per l’applicazione della Carta di Roma, Associazione Carta di Roma.
4. Linee-Guida per L’applicazione della Carta di Roma, p. 35.
5. Chi Siamo, Associazione Carta di Roma.
6. Sos Mediterranee 3800 persone salvate, Cospe Onlus.
7. Le Adesioni, Cospe.org.
8. Un corso per i giornalisti sui principi della Carta di Roma, Cospe.org.
9. Preambolo, Carta di Lampedusa.
10. Statuto e Bilancio, Cospe.org.
11. Chi Siamo, ASGI.
12. Servizio Antidiscriminazione, ASGI.
13. Il nuovo manifesto dell’ASGI, ASGI 2017-03-21.
14. Activites, Migregroup.
15. How to contribute, WatchTheMed.
16. Chi Siamo, CILD.
17. Aree di Lavoro, CILD.
18. Notizie da un’ordinaria giornata di lotta in nome della sicurezza, CILD 2017-05-01.
19. Tribunali intasati per il boom dei ricorsi dei richienti asilo? Falso, Open Migration 2017-05-17.
20. Tutti i numeri sugli stranieri in carcere, Open Migration 2016-01-17.
21. Ricerca shock: dagli stranieri più reati, Il giornale 2016-06-28.
22. Chi Siamo, A Buon Diritto.
23. Ansi Homepage, Ansi-intercultura.
24. Bilancio 2015, Associazione Antigone.
25. Arci Homepage, Arci.it.
26. Stato Patrimoniale 2015, Associazione 21 Luglio.
27. Cir-Onlus, Cir-Onlus.
28. Cittadini del Mondo homepage, Cittadini del Mondo.
29. Il profilo, Fondazione Leone Moressa.
30. Costi Disumani, Lunaria 2013-05-07.
31. L’Europa e i diritti dei migrant, Lunaria 2014-03-21.
32. I diritti non sono un costo, Lunaria 2013-11-26.
33. Bilancio 2015, NAGA.
34. Parlare civile, PARSEC 2014-07-14.
35. A Buon Diritto Homepage, A Buon Diritto.
36. Accogliamoli Tutti, A Buon Diritto 2014-11-07.
37. Abolire il carcere, A Buon Diritto 2016-06-03.
38. Presentazione del rapporto Navigare a vista, A Buon Diritto 2017-05-29.
39. La grande bugia delle navi-taxi. Le ONG e il soccorso in mare, A Buon Diritto 2017-05-05.

One comment on “Włoska sieć wspierana przez Sorosa ściąga imigrantów

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


GEFIRA provides in-depth and comprehensive analysis of and valuable insight into current events that investors, financial planners and politicians need to know to anticipate the world of tomorrow; it is intended for professional and non-professional readers.

Yearly subscription: 10 issues for €225/$250
Renewal: €160/$175

The Gefira bulletin is available in ENGLISH, GERMAN and SPANISH.

 
Menu
More